Nieuws

De vaarweg in Hoogeveen | Scheepsjournaal Drentse Praam

In de zeventiende eeuw werd er begonnen met het afgraven van het veen ten oosten van Echten door de Compagnie de 5000 Morgen. Voordat het zover was werden er hoofdkanalen en wijken gegraven voor de ontwatering van het veen. Het kanaal was ook belangrijk voor de verbinding van de ene plaats naar de ander. De onverharde wegen waren minder betrouwbaar.
Er ontstond een kruispunt van vaarwegen tussen de Hollandscheveldse Opgaande (Haagje), de Zuidwoldiger Slood(Alteveerstraat), het Schut (Schutstraat) en de Eerste wijk (Hoofdstraat). Het initiatief voor behuizing op deze locatie was van Pieter Warmond en Johan van der Meer in 1636. Zij waren investeerders van de Hollandse Compagnie, die hier ook met vervening bezig was. Zij vonden dat de arbeiders dicht bij hun werk moesten wonen.

Zo ontstond er een nederzetting die verschillende namen heeft gehad: Hoogh Echten, Nieuw Echten en Echtens Hoogeveen. Uiteindelijk werd het Hoogeveen. Bij dat kruispunt (Het Kruis) van vaarwegen vestigden zich verveners, rentmeesters, ondernemers en ambachtslieden. Om in hun behoeften te kunnen worden voorzien moesten er allerlei materialen, goederen en stukgoed van elders worden aangevoerd. De meest voor de hand liggende vorm van transport was via het water.

Beurtvaart
Bekend is dat Suske Oeges in 1659 al een wekelijkse beurtdienst onderhield van Hoogeveen naar Meppel. Hoogeveen was toen alleen bereikbaar voor kleine, niet zeewaardige schepen. Vanuit Meppel was er in de zeventiende eeuw al een beurtdienst naar Amsterdam. Er was daar een aanlegplaats met de naam Meppelersteiger aan de Texelschekade. Meppel was toen al een transitohaven voor de regio. De vergunning of concessie om te mogen transporteren over het water werd in 1880 afgeschaft. Hierdoor ontstond een vrije markt voor het vervoer. Daardoor nam in heel Drenthe het aantal beurtdiensten toe naar verschillende bestemmingen. Waarvan een aantal op Amsterdam voeren.

Lees het gehele artikel van Albert Wolting op de bron: Hoogeveensche Courant

De MS Hoogeveen in Amsterdam. Foto Archief Albert Wolting