Nieuws

In Memoriam: Gert Jan Schaap

Op zaterdag 18 mei jongstleden is Gert Jan Schaap, oud-secretaris van de Stichting Huizer Botters, op 80 jarige leeftijd is overleden. De Stichting Huizer Botters heeft enorm veel aan hem te danken.

Gert Jan Schaap was de achterkleinzoon van Jacob Schaap van de Botterwerf de gebroeders Schaap in Huizen en was van 2005 tot 2017 secretaris van de Stichting Huizer Botters.
Gert Jan begon als secretaris, met Henk Westland als voorzitter en Andries Honing als Hoofdschipper. De gemeente was toen nog eigenaar van de HZ 108 en had daarnaast net de HZ 45 gekocht en opdracht gegeven voor groot onderhoud in Workum. De gemeente Huizen regelde de verhuur en het was elk jaar steggelen over het bedrag dat nodig was voor het onderhoud. De Stichting Vrienden van de Huizer Botter HZ 108 zorgde voor het onderhoud, regelde de bemanning bij verhuur en verzorgde de opleidingen.

Zelfstandige stichting

Gert Jan Schaap was de drijvende kracht achter de verzelfstandiging van de Stichting. De statuten werden aangepast en de HZ 108 en de HZ 45 werden, met een terugkoop verplichting, voor fl 100,- per stuk, van de gemeente gekocht. Zijn schoonvader schonk vervolgens de HZ 1, die vernoemd werd naar zijn dochter, Margot Schaap.
Onder zijn leiding kwamen er al snel 60 sponsoren en vrienden en groeide het aantal particuliere vrienden tot ca 700. Toen in 2012 bleek dat de HZ 108 ernstig door schimmel was aangetast startte hij de actie “Red de HZ108″ waarmee de complete restauratie voor een bedrag van fl 150.000,- in Workum gefinancierd kon worden. De Stichting Huizer Botters had toen nog niet de beschikking over een eigen werf.
Toen in 2013 de botterwerf op de markt kwam, stelde Gert Jan Schaap alles in het werk om de werf te kunnen kopen. Omdat de vraagprijs voor de Stichting Huizer Botters te hoog was kocht de gemeente de botterwerf en werd die aan de Stichting verhuurd.

Bramzijgers

Het meest trots was Gert Jan op zijn laatste daad, de oprichting van de jeugdafdeling de Bramzijgers. Met zijn vooruitziende blik zag hij het belang van het enthousiasmeren van de jeugd voor het behouden en varen met een botter. “Niet iedereen heeft straks nog een opa die gevist heeft” waren zijn wijze woorden. Met liefde gaf hij de jeugd ook een eigen schip, de Schouw HZ 274, de Gert Jan Schaap. Ook na zijn afscheid als secretaris behield hij zijn warme belangstelling voor het reilen en zeilen van onze Stichting.

Afscheid in besloten kring

De familie neemt in besloten kring afscheid van Gert Jan. Wij zullen hem blijven herinneren als een krachtige stuurman van de Stichting Huizer Botters, die niet alleen een koers kon uitzetten, maar ook kon houden. Velen van ons zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw en twee zonen en al degenen die hem lief waren sterkte voor nu en later.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van
de Stichting Huizer Botters,
Johan Westland
voorzitter