FVEN nieuws

Het Register Varend Erfgoed Nederland

Wat is het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)?
Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) is een onafhankelijk register van schepen behorend tot het Varend Erfgoed. Voor inschrijving moet de eigenaar van het schip lid zijn van een bij de FVEN aangesloten behoudsorganisatie. Per behoudsorganisatie zijn er specifieke criteria toegespitst op het scheepstype van die behoudsorganisatie. Deze zijn te vinden op de websites van de behoudsorganisaties.

Waarom een register?
In de gesprekken met de overheid is het belangrijk aan te tonen welke schepen door de Federatie Varend Erfgoed (FVEN) worden vertegenwoordigd. Om meer invloed te hebben is het van het grootste belang dat alle Varend Erfgoed schepen zijn geregistreerd in een actueel register.

Hoe werkt het RVEN
Een scheepseigenaar meldt zich aan bij een behoudsorganisatie welke bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) is aangesloten. Daarbij meldt hij dat hij zich wil laten inschrijven in het register.

  • De behoudsorganisatie stuurt het registratieformulier, aanvullende documenten en een serie recente foto’s op naar het registerkantoor.
  • Vervolgens wordt per schip een nieuwe map, voorzien van nummer, scheepsnaam en jaar 2019 aangemaakt.
  • Het schip wordt geregistreerd, de gegevens gecontroleerd en voorzien van een nieuwe pasdatum.
  • De pas wordt geprint, gecontroleerd, ondertekend en geseald.
  • De eigenaar wordt per post geïnformeerd of het schip toegelaten is in de categorie VE (Varend Erfgoed), VM® (Varend Monument®) of in de categorie HZ. (HZ is een Varend Erfgoed met een niet authentieke opbouw.)

De foto’s worden per schip bewerkt en zo nodig bijgesneden, voorzien van het correcte nummer, naam en een kenteken A, H, V en Z. (respectievelijk Achter, Historisch, Voor en Zij aanzicht). Vervolgens wordt deze informatie geplaatst in een bestand dat geschikt is voor publicatie op de site.

Als laatste stap wordt een overzicht ingevuld, waarin geregistreerd wordt of het een VE, VM®, een HZ status, een nieuwe registratie, een verlenging, een heraanmelding of een mutatie betreft. Dit overzicht geeft onder andere een beeld wat er jaarlijks aan ingeschreven schepen in het register is geplaatst.

Deze werkwijze zal worden aangepast in het Register Varend Erfgoed Nederland per januari 2020 als RVEN 2.0

Het RVEN houdt kantoor in het Scheepvaart Museum in Amsterdam, waar het museum kosteloos de FVEN huisvest. Alle registerwerkzaamheden worden uitgevoerd door 2 vrijwilligers: Bea Pijn en Martin Versteeg.
De financiën en het verzenden van de VE en VM® wimpels wordt door Martin de Boer verzorgd.

Binnen de FVEN is de Registercommissie actief, waarin van alle behoudsorganisaties experts schepen beoordelen en waar de criteria worden bewaakt en besproken.

Kijk op de website van het RVEN voor meer info

Afbeelding: screenshot website RVEN