Op zoek naar de geschiedenis van Amsterdamse schepen

De gemeente Amsterdam werkt aan een inventarisatie van varend erfgoed, vooral woonboten. ‘De bewoners houden de geschiedenis van de stad mede in stand.’

In Amsterdam liggen ruim 2900 woonboten. Volgens de Rapportage woonboten in Amsterdam van begin 2018 zijn er daarvan 1048 potentieel historisch. Al in 2011 deed stadsdeel Centrum een onderzoek ­waaruit bleek dat er flink wat historische schepen in de hoofdstedelijke wateren dobberen. Veel daarvan verkeren in een ‘zorgelijke’ staat. Dat wil de gemeente niet. In het in 2016 vastgestelde waterbeleid zet de gemeente in op het behoud van maritiem erfgoed, waaronder historische woonschepen, -vaartuigen en -arken. De gemeente vindt dat de geschiedenis van de stad ook op het water zichtbaar moet zijn. Monumentale woonboten moeten daarom voor de stad bewaard en bewoond blijven.

Zo kwam de vraag bovendrijven: hoe voer je een histo­rischebotenbeleid? Om die vraag te beantwoorden heeft de gemeente dit jaar de Rotterdamse organisatie Mobiel Erfgoed Centrum (MEC) gevraagd een grootscheepse inventarisatie te maken. ­Projectleider Martine van Lier: “Die duizend schepen willen we bezoeken. We zijn begonnen in de Museumhaven, van daaruit trekken we steeds grotere cirkels in de stad.”

Lastig te traceren
MEC-medewerkers leggen een bezoekje af van een à twee uur, maken wat foto’s en vragen de eigenaar van het schip wat hij of zij ervan weet. “Sommigen hebben dikke ordners in de kast staan, anderen weten vrij weinig. Voor die laatste groep gaat soms een wereld open als ze horen wat hun schip allemaal heeft beleefd.”

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de mogelijkheden van de bewoners te beperken door hen monumentachtige restricties op te leggen. Van Lier: “Dan zouden we als MEC niet eens meewerken. Voor de beoor­deling van ingrepen bestaat welstandsbeleid.” Een probleem is dat de bewoners van historische schepen vanwege privacywetgeving lastig te traceren zijn. “We krijgen geen namen of telefoonnummers, dus het is een kwestie van langsgaan, briefjes in de bus gooien, en hopen dat er wordt gereageerd.’

Als de inventarisatie straks is afgerond, worden de schepen geclassificeerd: waardevol, belangrijk of neutraal. Dat overzicht gaat naar de gemeenteraad, met een ‘menukaart’ aan mogelijkheden om de historische woonboten ‘te ondersteunen, te stimuleren en te beschermen’, aldus de gemeente op haar website. Marja Marijn, woordvoerder van de afdeling Monumenten en ­Archeologie van de gemeente: “Het moet leiden tot een goed beeld van het historisch varend erfgoed in de stad, zodat beter kunnen bepalen hoe we dit kunnen behouden voor de stad. Het is dan aan de gemeenteraad om de keuzes te ­maken en het beleid te bepalen.”

Lees het gehele artikel op de bron: Parool

Of lees het uitgebreide artikel hierover op de site van de gemeente Amsterdam