Advertorial

Gezocht Haven concierge (m/v) Erfgoedhavens Rotterdam

Erfgoedhavens Rotterdam is een jonge stichting die in de binnenstad van Rotterdam en Delfshaven 23 hectare aan havens in beheer heeft. Een groot deel van deze havens is bestemd voor het varend erfgoed van particulieren. Ongeveer 70% daarvan is bewoond. In het gebied opereren tevens diverse ondernemers (zoals jachthaven, sloepenhaven, kleine zelfstandigen, logement, B&B, partyvaart) en zijn er passantenvoorzieningen.

Erfgoedhavens Rotterdam is een zelfstandige stichting. Erfgoedhavens Rotterdam is een kleine organisatie waarbij behoefte is aan een haven concierge die zorgt draagt voor de dagelijkse operationele taken.

Taken:

Dagelijks beheer en toezicht:
• Treedt op als gastheer/gastvrouw/verwelkomt nieuwe liggers
• Wijst ligplaatsen aan, en ondersteunt de passanten havenmeester.
• Geeft de benodigde informatie en is het aanspreekpunt voor de liggers
• Controleert de feitelijke havenbezetting
• Dagelijks toezicht op de haven en de ligplaatsen: Veiligheid, orde, netheid
• Onderhouden van contacten met de liggers
• Uitgifte facilitaire voorzieningen (munten, sleutels e.d.)

Dagelijkse schoonmaak/onderhoud:
• Houdt steigers en verdere infrastructuur schoon
• Verricht het kleine onderhoud van steigers en voorzieningen
• Verricht het bijhouden van schilderwerk van steigers en voorzieningen.
• Draagt zorg voor regulier onderhoud steigers en voorzieningen

Andere taken:
• Initiëren van onderhoud haven en ligplaatsen (gebouwen, steigers, palen) – in overleg met directie
• Bestelt zelf onderdelen en materialen
• Opname water- en energieverbruik per kwartaal; stelt lijsten op, op basis waarvan kan worden gefactureerd

Verantwoordelijkheden:
• Voert zelf de werkzaamheden uit of geeft leiding aan uitvoering van de werkzaamheden gedaan door derden
• Bewaakt kwaliteit en voortgang

Werktijden:
• Aantal uren: Vier dagen per week; 32 uur of in een duobaan bij voorkeur 2 x 18 uur, urenverdeling in nader overleg vast te stellen
• Flexibel, waarbij extra uren in het seizoen worden verrekend met uren buiten het seizoen
• Bereidheid ook in het weekeinde te werken

Vaardigheden:
• Flexibel, sociaal en in staat om makkelijk contact te leggen
• Goede communicatieve eigenschappen
• Klantgericht
• Technisch inzicht en kan zelf klussen uitvoeren, is handig
• In staat administratieve werkzaamheden uit te voeren, met basiskennis van Excel en Word en mailprogramma.
• Voorkeur gaat uit naar bezit klein vaarbewijs 1 en 2.
• In bezit van BHV of EHBO is een pré
• In bezit van zwemdiploma

Uren en aanvang:
Het gaat om een functie van 32 uur of 40 uur (2 x 18 uur, duobaan) met ingang (bij voorkeur) van 1 december 2019.

Salaris:
Salaris wordt in overleg bepaald, waarbij de HISWA cao voor zover mogelijk wordt gevolgd.

Sollicitaties:
Uw sollicitatie met cv kunt tot en met 30 oktober a.s. sturen naar:
info@erfgoedhavensrotterdam.nl
De eerste gesprekken vinden plaats vanaf 4 november

Kijk hier voor meer info over Erfgoedhavens Rotterdam