FVEN nieuws

FVEN enquête duurzaamheid

De emissie-eisen die steeds strenger worden kunnen een bedreiging gaan vormen voor het voortbestaan van de vloot historische schepen. De FVEN en de daarbij aangesloten behoudsorganisaties willen dat de overheid ons een ‘status aparte’ gaat verlenen, zodat ons varend erfgoed, inclusief historische motoren, behouden blijft.

De FVEN gaat hiervoor actie ondernemen richting overheid. Immers, bij onze vloot gaat het om een relatief bescheiden gebruik en ook absoluut gezien is onze uitstoot beperkt. Om zo beslagen mogelijk ten ijs te komen, willen we gegevens over brandstofgebruik verzamelen. In het overleg met de verschillende overheden beschikken we dan over de juiste feiten.

Daarom vragen wij u deze korte enquête in te vullen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk eigenaren dit doen! De enquête wordt geheel anoniem verwerkt.

Heeft u meerdere boten/schepen? U krijgt de mogelijkheid deze voor een volgende boot/schip in te vullen!

U kan hier de enquête invullen