Nieuws

Een nieuwe wedstrijd voor bolkoppen en klippers in het voorjaar vanuit Stavoren

Een groep enthousiaste wedstrijdzeilers heeft het plan voor een nieuwe wedstrijd voor bolkoppen en klippers opgepakt: de ‘Slach om Starum’ op 22 en 23 april. Het idee voor dit weekend is om op zaterdag twee wedstrijden op een relatief korte Olympische baan te varen, zodat lange rakken achter elkaar aan zeilen vermeden worden. Op zondag zal vroeg gestart worden voor één wat langere wedstrijd zodat er om 14:30 uur een prijsuitreiking kan plaats vinden.

Er is gekozen voor een wedstrijd in het voorjaar omdat er in het najaar al voldoende wedstrijden zijn. In het voorjaar zijn er enkel de Pieperrace en de Mattenschippersrace, terwijl er wel schippers zijn die willen wedstrijdzeilen. Tot in 2013 was er in september een Tjalkenrace die in Medemblik werd gehouden, maar die kregen de organisatie niet meer goe voor elkaar voor een wedstrijd in september. In 2014 voeren een aantal tjalkenschippers vanuit Staveren een onderlinge wedstrijd die ze toen de Slach om Starum noemden. Herhaling van een dergelijke wedstrijd viel echter niet mee.

De initiatiefnemers voor de Slach om Starum zijn Romke Blaauw, Hylkje Blaauw, Janwillem Veenstra, Anna Sabrina Kohlkopf en Joris van Zoest

Nu wordt de opzet verbreed en worden ook klippers en eventueel ook aken uitgenodigd om in te schrijven. Inschrijven kan via wedstrijdstarum@gmail.com

Afbeelding: tjalkenrace in 2013 bij Medemblik, Facebook Tjalkenrace

Voor meer info kijk je hier