Nieuws

Binnenkort meer duidelijkheid over eerste certificering traditioneel vaartuig?

Een traditioneel vaartuig is een nieuw scheepstype voor de binnenvaartcertificering. De Stichting Adviesorgaan Traditioneel Vaartuig (ATV) beoordeelt of een schip de status van traditioneel vaartuig kan krijgen. Om dit te bepalen onderzoeken zij of het schip voldoet aan de vereisten die gesteld zijn aan het scheepstype “traditioneel vaartuig”. Het resultaat wordt vastgelegd in een advies.

Dit najaar staat de interpretatie van hoofdstuk 24 (ES-TRIN) op de agenda van de CESNI. Er wordt dan vastgesteld hoe er om gegaan moet worden met een aantal onduidelijkheden in het ES-TRIN. Bijvoorbeeld over de emissie-eisen aan geïnstalleerde verbrandingsmotoren. Zodra dat gedaan is, kan ILT het normenkader bepalen en kunnen de eerste traditionele schepen gecertificeerd worden.

Om te bepalen of een schip een traditioneel vaartuig is, is Stichting ATV (Stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen) opgericht. Opname in het Register Varend Erfgoed Nederland is dus niet voldoende. Stichting ATV heeft inmiddels diverse schepen aangemerkt als “Traditioneel vaartuig”. Als CESNI dit najaar inderdaad duidelijkheid geeft over de interpretaties van H24, kan op basis van het gebruikers- en het veiligheidsconcept het normenkader vastgesteld worden. En kan het schip gecertificeerd worden.

Lees het gehele artikel op de bron: Bureau Scheepvaart Certificering