FVEN nieuws

Beleidsplan FVEN 2019-2021 gereed

EOC
FVEN

De FVEN heeft haar beleidsplan opnieuw voor de komende jaren klaar. Het doel van dit Beleidsplan is om samen met de Behoudsorganisaties (BO’s) de richting van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) te bepalen.

Eind 2017 is met de meeste vertegenwoordigers van de BO’s van gedachten gewisseld over hoe het verder moet met het bestuur van FVEN. Dat heeft geleid tot een Kernteam, dat in ieder geval in 2018 het Dagelijks Bestuur heeft vervangen. Dit Kernteam heeft met hulp van de adviseurs een waaier aan contacten gelegd en daarmee FVEN goed onder de aandacht van de diverse stakeholders gebracht. 2018 is daardoor het jaar geweest van het opnieuw inrichten van de organisatie, waarbij een grotere participatie van de BO’s wordt verwacht. Met 16 aangesloten BO’s zou het mogelijk moeten zijn dit te realiseren.

Door middel van een SWOT analyse werden in 2018 sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aangegeven, waarbij de sterktes en kansen in de meerderheid zijn. Dit zal ook uitgangspunt zijn voor de aanpak de komende periode.

De aanpak moet leiden tot een brede erkenning van het Varend Erfgoed. Daartoe is een regelmatig contact met het Ministerie van OC&W (via de Mobiele Collectie Nederland), de lagere overheden en de zusterorganisaties binnen het Mobiele Erfgoed noodzakelijk, ook in Europa. Dit is mede heel belangrijk in het kader van de steeds veranderende wet- en regelgeving binnen Nederland en binnen Europa.

Op grond van de statutaire doelstelling van FVEN gaat het om het behartigen van belangen, het coördineren en stimuleren van gezamenlijke activiteiten en het registreren van het Varend Erfgoed. De missie is dan ook: ‘Varend Erfgoed en het netwerk’. In 2019 zal de verdere automatisering het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) opnieuw worden aangepakt, waardoor rechtsreeks verbinding met de BO’s en met het Nationaal Register Mobiel Erfgoed mogelijk wordt.

In 2018 is de organisatie opnieuw uitgeschreven en zijn de profielen van de DB leden nog eens onder de loep genomen. De werk- en projectgroepen, ondersteund door externe adviseurs zullen een nog belangrijker plaats in de organisatie innemen, dan al het geval was. Er is sprake van een strakke planning, waarvoor de BO’s hun inzet wordt gevraagd. Ten aanzien van de ‘middelen’ zal ook een beroep op externe fondsen gedaan moeten worden, gezien de aspiraties van de FVEN. Gelukkig is er zicht op mogelijkheden hiervoor.

2019 wordt een spannend jaar voor bestuur en de aangesloten BO’s. Binnen het Dagelijks Bestuur ontstaan in 2019 vacatures die gevuld moeten worden. Het Algemeen Bestuur van de FVEN ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet. De FVEN als een hechte organisatie vóór en dóór de BO’s.

Lees hier het gehele Beleidsplan van de FVEN