Archeologie, Musea en Behoud

Zoektocht naar Romeins Zeeland geopend

FVEN
EOC

Met het Faro-project ‘Beach Archaeology’ wil een brede erfgoedgemeenschap bestaande Zeeuwse strandvondsten inventariseren, en daarnaast vondsten, die nog steeds aanspoelen, verzamelen en documenteren in het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg.

2.000 jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders, en waar nu zee is, waren vroeger nederzettingen. Er is eigenlijk weinig van bekend. Maar er spoelen wel geregeld kleine brokjes informatie aan op het strand. Scherven van aardewerk, stukken van dakpannen en brokstukken bouwsteen. Sommige fragmenten hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. Daarom wordt gedacht dat ergens aan de kust bij Vrouwenpolder een Romeins vlootstation lag. Samen vertellen de strandvondsten een stukje van het Romeinse verhaal.

Samenwerking

Het project Beach Archaeology wordt uitgevoerd met verschillende belanghebbende deelnemers, waaronder de Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland, Gemeente Veere, Gemeente Noord-Beveland (OAS Archeologie), de Walcherse Archeologische Dienst, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, University College Roosevelt, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en een verscheidenheid aan strandzoekers en vrijwilligers.
Aan het project werken ook Stichting Strandexploitatie Veere en Camping Oranjezon mee.
Bovendien is het een onderdeel van het European Straits-project Bridging the North Sea, waarmee gebruik kan worden gemaakt van een groot netwerk wetenschappers en instanties die actief zijn rondom de Noordzee op het gebied van archeologie, geschiedenis en de studies naar het veranderende landschap, de gevolgen van erosie, de risico’s van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.

Foto: Een van de eerste initiatieven om meer bekendheid te geven aan ‘Beach Archaeology’ was de plaatsing van een informatiebord op het strand Oranjezon bij Vrouwenpolder. Daar opende wethouder Bert Tuk van de Gemeente Veere op woensdag 13 maart de zoektocht naar Romeins Zeeland, in bijzijn van strandzoekers, archeologen en Strandexploitatie Veere.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Erfgoed Zeeland.