Nieuws

Vrijwilligers uit hele land streven naar plaats tijdens Sail 2023

Er is animo uit het hele land van mensen die vrijwilliger willen zijn tijdens Sail 2023. Als de pandemie het toelaat wordt het maritiem evenement dat jaar samen met de Marinedagen gehouden.

Het spektakel met landelijke staat op de rol van 29 juni t/m 2 juli 2023. Inmiddels hebben zich al ruim 85 vrijwilligers aangemeld om een rol te spelen. Het gaat om vrijwilligers die overal vandaan komen. Het gaat zeker niet alleen om mensen uit Den Helder, maar ook uit de rest van de Noordkop, Delft, Deventer, Terschelling, Heerhugowaard en zelfs België.

Vrijwilligerscoördinator is Jilles Goedknegt. Die heeft de gegadigden alvast wat spelregels uitgelegd. „Iedereen ontvangt een mail met de vraag of men een formulier op de site wil invullen waarop ook de voorkeur voor een werkgroep valt aan te geven. Vervolgens ga ik dan mijn best doen om iedereen zo goed mogelijk in te delen”, aldus Goedknegt.

Vooral de functie ’officer liaison’ blijk zeer gewild, dat is een persoon die verbinding biedt, bijvoorbeeld tussen de schepen en deelnemers aan Sail. Maar er zijn vele soorten werkgroepen op gebied van transport, veiligheid, medisch, nautisch, communicatie, evenement, uitvoering, etc. De komende jaren wordt daarom verder gewerkt aan de werving van vrijwilligers nodig.

Lees het gehele artikel op de bron: nhd

Afbeelding: schepen op het Marsdiep tijdens Sail Den Helder 2008, © Theo Kampa