Nieuws

Vrijstelling havengelden voor historische schepen in Harderwijk niet zo eenvoudig

Er is meer tijd nodig voor de motie die de raad heeft aangenomen rond de inventarisatie van historische schepen en de vrijstelling van havengelden. Bij de behandeling van de motie was aangegeven door het college van burgemeester en wethouders dat men nog voor de zomer van dit jaar een eerste reactie kon geven. Maar dat blijkt een te optimistische verwachting te zijn geweest. Het eerste deel van de motie, de inventarisatie van de historische schepen die de havens van Harderwijk sieren, is inmiddels afgerond. Het bieden van maatwerk wat betreft de vrijstelling van havengelden kost echter meer tijd dan voorzien, zo geeft het college aan in een informatiememo aan de raad.

Omgevingswet
Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er veel speelt in het havengebied dat continu de aandacht vraagt van het college. Zo is de actualisatie van de havenverordening gekoppeld aan de voorbereiding van de Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2024 in werking treedt.

Voorstel
Daardoor is het noodzakelijk dat tijdens het zomerreces wordt doorgewerkt aan een voorstel aan de raad over de gewenste maatwerkoplossing. Het college verwacht in het derde kwartaal van dit jaar de uitwerking van beide onderdelen van de motie aan de raad te kunnen aanbieden.

De uitkomsten worden meegenomen in de jaarlijkse actualisatie van de havengelden. De raad kan hierover vooraf hun zegje doen, de vaststelling van de verordening vanaf 1 januari 2024 is echter een bevoegdheid van het college.

Lees het gehele artikel op de bron: Harderwijker Courant