Nieuws

Voorzitter Schepencarrousel Henk Muis overleden

Henk Muis (69 jaar) was voorzitter van de Schepencarrousel, de organisatie die ervoor zorgt dat historische schepen per toerbeurt mooie ligplaatsen in fraaie havens krijgen. Hij overleed op de avond van 27 februari.

Het bestuur van Schepencarrousel schrijft in haar extra nieuwbrief:
We hebben jarenlang een geweldige voorzitter gehad, die zich had voorgenomen zijn eventuele vertrek ruim van tevoren aan te kondigen. Het liep anders: op de ochtend van 28 februari bereikte ons het droevige bericht dat Henk de avond ervoor plotseling is overleden.

Met zijn tact en zijn grote netwerk was Henk van immense waarde in de relatie van de Schepencarrousel met gemeenten, schippers en de LVBHB, waarin hij ook actief was. Zo bewaakte hij de koers van onze stichting, heeft hij menige haven geïnteresseerd weten te krijgen voor de Schepencarrousel en was hij de samensteller van nieuwsbrieven zoals deze. Maar bovenal was hij een openhartig en belangstellend iemand.

Onze gedachten gaan uit naar zijn partner, dochter, familie en vrienden, bij wie de klap het hardst aankomt. En ook wij zullen ons erop moeten beraden hoe we de kwaliteiten die Henk belichaamde kunnen bewaren.

Een initiatiefrijk man
Uit Wijks Nieuws: Henk Muis was een initiatiefrijk man. Sympathiek en gastvrij. Enorm trotse bezitter van zijn zelf verbouwde woonschip Jeanette, waarmee hij in het Inundatiekanaal lag, wat ertoe leidde dat hij actief betrokken was bij het behoud van historische schepen. Zijn schip kende de nieuwste duurzaamheidsnufjes en werd verwarmd met zonnepanelen. Een andere grote passie van hem was de Argentijnse tango.

Hieronder een documentaire waarin ideeën en initiatieven op het gebied van enerGIE (Henk zei geen enersjie) op de zijn kenmerkende wijze aan bod komen – ,,kan ik nog de zinsnede power to the people ergens kwijt’? Deze film werd gemaakt naar aanleiding van 10 jaar EWEC in april vorig jaar.

Afbeelding: de Jeanette bij Wijk bij Duurstede, still uit onderstaand video