Archeologie, Musea en Behoud

Vlaamse Commissie Varend Erfgoed ingesteld

FVEN
EOC

Op 2 februari 2024 heeft de Vlaamse Regering besloten tot aanstelling van de voorzitter en de leden van de Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed.

De VCVE is bevoegd voor adviesverlening in het kader van het decreet van 29 maart 2002, tot bescherming van het varend erfgoed. De commissie geeft advies over de procedures tot vaststellen van de inventaris van het varend erfgoed, het beschermen van varend erfgoed en het wijzigen, omzetten of opheffen van beschermings-besluiten.

Uit de dertien ingediende kandidaturen werden, overeenkomstig artikel 2, 3 en 4 van het besluit van 16 mei 2014, vijf leden geselecteerd met expertise in varend erfgoed, waaronder één lid uit het maatschappelijke middenveld. De selectie van deze vijf leden gebeurde op basis van de ingediende motivatiebrieven en cv’s, en houdt rekening met de benodigde expertise inzake varend erfgoed en een evenwichtige vrouw/man vertegenwoordiging.

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

De commissie krijgt vier leden met expertise in varend erfgoed:

  • Herlinde Liégeois, celhoofd Binnenvaartcommissie bij De Vlaamse Waterweg
  • Stefaan Raats, gepensioneerd leraar geschiedenis, coördinator documentatiecentrum Tolerant vzw
  • Yann Pauwels, directeur CEPA cvba
  • Waander Devillé, conservator maritieme collectie MAS

Voorts krijgt de commissie één lid uit het maatschappelijke middenveld met expertise inzake het varend erfgoed, één vertegenwoordiger van de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is
met de uitvoering van het beleid inzake cultureel erfgoed, en één vertegenwoordiger van de entiteit die door de Vlaamse Regering belast is met de uitvoering van het beleid inzake de scheepvaart op de maritieme waterwegen en inzake de kust.

Lees het hele artikel in de nieuwsbrief van Watererfgoed Vlaanderen.

Foto: Scheepvaartmuseum Baasrode