Nieuws

Vernieuwde historische praam in gebruik. ‘Nostalgie en uitstraling behouden’

Ze vallen op de nostalgische pramen van Praamverhuur Leeuwarden. Recent is naast ‘Grutte Pier’ ook de ‘Wynpûster’ in de vaart genomen. Beide pramen stammen uit de vorige eeuw. Eigenaar André Minkema is al heel lang bevlogen van oude schepen. Hij werkte een paar jaar in de chartervaart op de Waddenzee en woont op een historische klipper in de stad. ,,Het is niet exact na te gaan wanneer deze pramen gebouwd zijn, maar zeker voor 1950 want deze ijzeren schepen zijn geklonken en niet gelast”, weet Minkema.

Mooie geschiedenis
Pramen werden in de vorige eeuw gebruikt voor het vervoer van vee, mest en melk. Goede wegen waren er in die tijd nog niet en de praam was een prima alternatief. ,,Deze mooie geschiedenis willen we laten zien in het huidige gebruik”, vervolgt Minkema. ,,De houten zwaarden aan de zijkant van de praam zitten er niet alleen voor de sier. Gasten vragen er vaak naar: ‘Wat doen die oren aan het schip?’ In de stadsgrachten kunnen schippers er namelijk prima mee sturen. Een praam is een platbodem en heeft dus ook geen kiel.”

Hoopje roest
Waar anderen een hoopje roest zagen, werd André enthousiast van een oude praam in een weiland ergens bij Sibrandabuorren. Met veel schuren, lassen en timmeren is de verwaarloosde praam weer in ere hersteld. Het is belangrijk dat de historische pramen ook veilig zijn. Er zijn strenge keuringseisen voor het vervoer van passagiers. ,,Scheepsbouw Kroes kan als geen ander een schip verbouwen naar de huidige maatstaven, maar wel de nostalgie en uitstraling van de oude pramen behouden”, merkt Minkema op. Er is daarom veel nagedacht over de vorm van de reling en een veilige op- en afstapplek die geen geweld doet aan het karakter van de pramen.

Op de foto staat Tjitte voorop, Ulbe achterop te bomen met Lammert, de zoon van Ulbe aan het roer.

Geschiedenis van de ”Grutte Pier”
Deze praam was van een boer uit Akkrum. De boerderij staat er nog, achter Coopersburg in Akkrum. Schippers Tjitte Brouwer en Ulbe Zwaga hebben in 1951 de praam gehuurd om mest te vervoeren van de boerderij naar een groter schip in de Meinesloot om het te vervoeren naar de bollenstreek. De mest werd doorverkocht aan tussenhandel van den Akker en Otten in Hillegom, die leverden het aan de bloembollentelers. De mest werd bij de boerderij van Greidanus op de achtergrond geladen. In de jaren negentig is de Grutte Pier, geheel overwoekerd, gevonden, in zo’n slechte staat dat zij over de weg vervoerd moest worden om geheel  gerestaureerd te worden.

Lees het gehele artikel op de bron: Leeuwarder Courant, alleen voor abonnees

Afbeelding: de Grutte Pier, © Praamverhuur Leeuwarden