Nieuws

Pleziervaart in Amsterdam in 2022: vignet verplicht

Iedere boot die door Amsterdams water vaart, moet vanaf 2022 een vignet hebben. In dit vignet zit een chip. Zo kunnen we zien waar en wanneer het druk is op het water. Als het nodig is, kan de gemeente maatregelen nemen om te zorgen voor een vlotte en veilige doorvaart. Daarnaast is het makkelijker om een verdwenen of gestolen boot met vignet op te sporen. Het nieuwe vignet is 3 kalenderjaren geldig.

Een vignet is verplicht voor alle pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor als zij door Amsterdam varen. Kano’s en kajakken zonder motor hoeven geen vignet te hebben. Hetzelfde geldt voor opblaasbare boten zonder harde bodem.

Er zijn 2 soorten vignetten:

BHG-vignet
Elke boot die ook afmeert in openbaar water moet een Binnenhavengeldvignet (BHG-vignet) hebben. Hiermee kunt u varen én afmeren. Het soort vignet en de kosten hiervan hangen af van de grootte van uw boot en de aandrijving. Dit vignet is 1 kalenderjaar geldig.

Doorvaartvignet
Wilt u door Amsterdam varen en hebt u geen BHG-vignet? Dan is een Doorvaartvignet vereist. Dit kost € 40,- en is 3 kalenderjaren geldig. U krijgt hier gratis ’24 uur afmeren’ bij: te activeren op een dag naar keuze. Wilt u later nog een keer afmeren, dan kunt u ’24 uur afmeren’ kopen. Dit kost € 30,-.

De vignetten zijn te koop via amsterdam.nl/varen.

Waar verplicht?
De vignetverplichting geldt voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen. Dus ook op de volgende doorgaande vaarroutes:

  • Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mastroute.
  • Nieuwe Herengracht van de Amstel naar het IJ. Het IJ zelf is uitgezonderd.

Geen vignet, u riskeert een boete
Vaart u door het Amsterdamse binnenwater en heeft u geen Doorvaartvignet? Dan krijgt u tot de zomer van 2022 een waarschuwing. Daarna kunt u een boete van € 95,- krijgen.

Meer weten? kijk op amsterdam.nl/varen