Archeologie, Musea en Behoud

De collectie overstag; het herwaarderingstraject van Museum Vlaardingen

Met de tentoonstelling ‘Woelige baren, veilige haven’ vierde Museum Vlaardingen in 2020 zijn honderdjarig bestaan. De geschiedenis van het museum aan de Westhavenkade is oprecht dynamisch te noemen. Begonnen als Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-Museum groeide het uit tot een Nationaal Visserijmuseum om zich nu volledig te richten op de verhalen van Vlaardingen als kleurrijke stad aan het water. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de vertaalslag naar een stadsmuseum voor het grote publiek zichtbaar te maken met een nieuwe programmering, maar de collectie bleef tot dusverre in deze ontwikkeling achter.

Een nieuwe vaarroute
Al in 2008 valt het besluit om definitief verder te gaan als stadsmuseum. De vervolmaking van deze transformatie vindt plaats als het museum na een ingrijpende verbouwing op 20 juni 2015 zijn deuren weer opent. In het nieuwe gebouw is ruimte voor drie thema’s: de geschiedenis van de stad Vlaardingen, de visserij vanuit een cultuurhistorisch perspectief en de archeologie. Ook in de collectievorming verschuift de focus. Bij het verwerven van nieuwe objecten komt de nadruk te liggen op de verhalen rondom het erfgoed van de stad Vlaardingen.

De vis is overal
Visserij is niet gebonden aan een plek. In de afgelopen jaren zijn er weliswaar in verschillende plaatsen visserijmusea opgericht, maar geen van hen heeft de positie van Vlaardingen overgenomen. De ‘oude’ collectie van het voormalig Nationaal Visserijmuseum is nog altijd in ons beheer. En dat is zonde, omdat bepaalde objecten niet langer in ons gewijzigde profiel passen. Bij ons liggen bijvoorbeeld Katwijkse scheepsmodellen, Scheveningse klederdracht en Urkse sieraden figuurlijk te verstoffen, terwijl musea in deze (vissers)plekken hier mogelijkerwijs prachtige verhalen over hun geschiedenis mee kunnen vertellen. Voor het bepalen om welke objecten het gaat en ook om de beheers- en bruikbaarheid van de eigen collectie te vergroten, is het museum een zogeheten herwaarderingstraject gestart in samenwerking met Dieuwertje Wijsmuller van Creative Culture Consultancy.

Lees hier meer over het herwaarderingstraject van het Museum Vlaardingen bij het Maritiem Portal