Nieuws

Uitbreiding Leefwerf en Binnenvaartmuseum met afmeervoorzieningen Waterbus

Nadat Leefwerf De Biesbosch en het Binnenvaartmuseum de handen ineen hebben geslagen om 5 ligplaatsen in het Wantij te realiseren, heeft de gemeenteraad van Dordrecht een motie aangenomen dit te faciliteren. Hierdoor ontstond de mogelijkheid afmeervoorzieningen aan te kopen van de Waterbus. Jos Hubens (het Binnenvaartmuseum): ‘Hoewel nog onduidelijk is hoe fase 2 van de Leefwerf er uit zal komen te zien, zijn de afmeervoorzieningen noodzakelijk om de ligplaatsen voor historische schepen te realiseren.’

Mogelijk probleem met projectontwikkelaar
De huidige locatie waar de afmeervoorzieningen van de Waterbus nu liggen is een acceptabel alternatief indien de ligplaatsen niet allemaal bij het Binnenvaartmuseum kunnen worden gerealiseerd. Teun Muller: ‘Natuurlijk willen wij de ligplaatsen zoveel mogelijk gekoppeld aan het ontvangstponton bij de Rene Siegfried, zodat historische de schepen niet alleen als model te bewonderen zijn, maar ook in het echt. Echter is nog onduidelijk of de projectontwikkelaar hier aan mee wil werken. Het schijnt dat hij een ontwikkelclaim heeft voor de noordelijke oevers van de Wantij op de Stadswerven. De huidige locatie ligt buiten het ontwikkelclaimgebied en dus durven wij het aan om de afmeervoorzieningen aan te schaffen omdat er een plan B is.’

Jos Hubens vervolgt: ‘Helaas vreest de projectontwikkelaar voor waardedaling van het vastgoed als er historische schepen liggen in het Wantij. Uiteraard zien wij dit anders; historische schepen als de Veerdienst 3 en de Hugo zijn prachtige ‘Varende Monumenten’. De omgeving wordt juist verrijkt door het Binnenvaartmuseum. We begrijpen uiteraard wel dat de projectontwikkelaar geen partyboten en riviercruises voor de kade wil. Dat zou het uitzicht inderdaad belemmeren en voor overlast kunnen zorgen. Maar daar is geen sprake van in dit geval. Het gaat om het behoud van zeer unieke historische binnenvaartschepen.’

Leefwerf De Biesbosch en het Binnenvaartmuseum hebben nog geen reactie ontvangen van het college over de uitvoering van de motie. Teun Muller: ‘Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad ons wederom zal steunen. En wij willen dit gebied alleen maar mooier maken voor het publiek, de stad en de natuur. Zo willen wij graag met de gemeente kijken waar drijvend groen kan worden geplaatst en hoe wij in de toekomst mooie maritieme evenementen kunnen organiseren.’