Nieuws

Symposium: Noord-Nederland en de Zee terug te zien op Youtube

FVEN
EOC

Het dertiende symposium van Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland bij Tresoar met als thema: Noord-Nederland en de Zee vond plaats op 4 november. Het symposium werd gehouden in Tresoar, Leeuwarden. Er werd onder meer een film vertoond worden over de nadagen van de Friese Zeilvaart, Wouter Waldus (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) spreekt over de Turfvaart over de Zuiderzee in de zeventiende eeuw en het scheepswrakkenkerkhof van de Flevopolders, en er wordt gesproken over ‘De nieuwe turfroute’; het varen met turf vanaf 1880. Nu is op Youtube het complete symposium te volgen.

Het programma:

  • Stand van zaken Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland Henk den Heijer (hoofdredacteur Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland)
  • Netwerk Maritieme Bronnen, Gerhard de Kok (Huygens Instituut – KNAW)
  • Plannen Fries Scheepvaartmuseum, Sneek. Hester Postma (Fries Scheepvaartmuseum)
  • De nadagen van de traditionele Friese zeilvaart op film. Nykle Dijkstra (Historisch Centrum Leeuwarden)
  • Turfvaart over de Zuiderzee in de zeventiende eeuw en het scheepswrakkenkerkhof van de Flevopolders. Wouter Waldus (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • De nieuwe turfroute. Varen met turf vanaf 1880. Nick van de Griendt (honorair consul van de Republiek Estland)
  • Havenontwikkeling en natuurverbetering in het Waddengebied. Harm Post (bestuurslid conglomeraat vijf Waddenhavens)

Bekijk de video op Youtube, of hieronder

Afbeelding: een drijvende turfstrooiselfabriek in de presentatie van Nick van de Griendt.

<e>