Scheepspost

Lees al het nieuws voor en over het Varend Erfgoed

Scheepspost

Verzegelingsplicht vuilwaterafvoer uitgesteld tot 1 januari 2026

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) meldde op 4 november aan de Tweede Kamer dat het verzegelen van de Vuilwaterafvoer niet eerder dan 1 januari 2026 verplicht zal worden voor de pleziervaart.

Het is al sinds 2009 verboden om een toilet te gebruiken dat rechtstreeks en ongezuiverd water loost, omdat dit slecht is voor de waterkwaliteit en de gezondheid van watersporters. In de praktijk gebeurt dit toch nog zeer regelmatig. Handhaving is echter een probleem omdat het nauwelijks te controleren valt.

Pleziervaartuigen moeten al langer een vuilwatertank aan bood hebben en deze leeg laten pompen bij ontvangstinstallaties bij jachthavens. Deze worden in de praktijk echter niet of nauwelijks gebruikt. De gehele Tweede Kamer, met uitzondering van de VVD, had in 2018 aangedrongen om de verzegeling in regelgeving op te nemen.

De verzegelingsplicht zal nu op zijn vroegst in 2026 in werking treden, staat in de nota. Zo krijgen betrokken booteigenaren de tijd om alternatieven aan te schaffen voor het toilet. Ook het ministerie kan zich dan tijdig voorbereiden op de administratie en de productie van de zegels.

kijk hier voor de betreffende kamerstukken