FVEN nieuws

Subsidie voor onderzoek naar juridische bescherming varend erfgoed

De BBZ heeft een subsidie toegekend gekregen voor een onderzoek naar de mogelijkheden om varend erfgoed beter juridisch te beschermen. De subsidie van 25.000 euro was aangevraagd in overleg met de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en wordt verstrekt door de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door de Erfgoedkwartiermakers in nauwe samenwerking met de FVEN en de BBZ.

“Het doel van dit project is om te komen tot een betere borging en juridische bescherming van historische schepen, zodat de erfgoed-vloot behouden blijft en zeker in tijden van nood ondersteuning kan krijgen vanuit de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Daarvoor is het nodig om een verkenning te maken van de juridische mogelijkheden en de randvoorwaarden die daarbij horen.”

Op basis van de resultaten van deze verkenning wordt advies uitgebracht over de beste mogelijkheden voor wettelijke bescherming en een route om dit mogelijk te maken.