Nieuws

Stichting Historische Schepen Meppel wil het stadsbeeld van Meppel verrijken

Bij slechts weinigen in Meppel zal een lampje gaan branden bij het horen van de naam ScheMeGra: de stichting Schepen in Meppeler Grachten. Deze stichting beoordeelde de kwaliteit van de historische schepen en adviseerde de gemeente over ligplaatsen in de grachten. Na aanpassing van het havenreglement door de gemeente verdween ScheMeGra en werd deze opgevolgd door de stichting Historische Schepen Meppel. Alleen al de naam geeft meer duidelijkheid.

Aantrekkelijk voor Varend Erfgoed
De historische vaartuigen hebben sinds vorig jaar in Meppel de wind in de rug. Meppel wil een aantrekkelijke stad zijn voor varend erfgoed. Daarom is door de gemeente aansluiting gezocht bij de Stichting Schepencarrousel die afspraken met havens maakt over het ontvangen van varend monumentaal erfgoed. Bovendien wijzigde de gemeente de Verordening Fysieke Leefomgeving waarin regels zijn opgenomen voor de ligplaatsen van historische vaartuigen. De gemeente Meppel heeft in 2022 de havenverordening en de havengeldverordening gewijzigd.

In het havenreglement historische vaartuigen van april 2013 was sprake van een vergunning voor maximaal negen historische vaartuigen voor een ligplaats. Dit betreft vijf vaste ligplaatsen gedurende het gehele jaar, twee reserveligplaatsen en twee winterligplaatsen voor de periode oktober tot april. De winterligplaatsen zijn geschrapt. In de nieuwe regeling is ruimte voor zes vaste ligplaatsen voor historische schepen en twee reserve vaste ligplaatsen. Daarnaast kunnen via de stichting Schepencarroussel deelnemende schepen voor maximaal 3 maanden een ligplaats innemen aan de Jan van den Boschkade of aan de Prins Hendrikkade.

Voorheen dienden schippers hun aanvraag in bij de stichting ScheMeGra. Nu worden de aanvragen voor nieuwe ligplaatsvergunningen bij de gemeente ingediend. De aanvragen worden vervolgens ter advisering voorgelegd aan de stichting Historische Schepen Meppel. De nieuwe werkwijze geeft de aanvrager meer zekerheid over beslistermijnen.

Lees het gehele artikel op de bron: DVHN

Afbeelding: Historische Schepen Meppel