FVEN nieuws

SAIL Amsterdam 2020 en de FVEN

Eerder dit jaar is de FVEN in gesprek gegaan over deelname van het Varend Erfgoed aan SAIL Amsterdam in 2020. We verzoeken de eigenaren van het Varend Erfgoed te wachten op nader bekendmakingen en niet zelf met Sail te gaan bellen over deelname.

Het schema ziet er nu zo uit, dat de inschrijving via de FVEN website zal lopen en dat gebeurt dan in de periode 1 november 2019 t/m 29 februari 2020. Nadere mededelingen hierover worden in Scheepspost gecommuniceerd.

Inmiddels is er door Sail duidelijk aangegeven welke schepen zij als hun gasten willen ontvangen. Wie kunnen deelnemen en hoe deze worden deze geselecteerd:

  • Schepen dienen ten minste 50 jaar oud te zijn en opgenomen in het Register Varend Erfgoed Nederland (dus lid te zijn van een Behoudsorganisatie, die is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland)
  • Het schip dient een meerwaarde te hebben als nautisch decor voor Sail (dus dient het authentiek te zijn)
  • Sail nodigt uit en kan dus aanvragen afwijzen

In de vorige Scheepspost werd vermeld, dat SAIL een onderzoek wil houden naar de beleving van de schippers van het Varend Erfgoed naar Sail activiteiten – aanmelding is nog mogelijk via e-mail: arianna@sail.nl

Er is een kernteam gevormd vanuit de FVEN, dat dit jaar nog een eerste meeting zal houden en in de loop van 2019 willen wij het team van vrijwilligers gaan uitbouwen, waarbij vanuit elke deelnemende organisatie één of meerdere vertegenwoordigers worden uitgenodigd. De 10de editie van SAIL Amsterdam wordt gehouden van 12 t/m 16 augustus 2020.