FVEN nieuws

Regeling havengeld Zaanstad voor Historische schepen

Sinds begin 2018 loopt de binnenhavengeld regeling Zaanstad via de website van PortofAmsterdam. En vanaf begin november is er een regeling voor Historische schepen in Zaanstad. Wanneer er iets nieuw wordt opgezet dan zijn er vaak zaken waar men tegen aan loopt.

Vaartuigen kunnen vrijstelling krijgen als:

  1. Zij als pleziervaartuig gebruikt worden;
  2. Historisch vaartuig zijn;
  3. Zij een werfbezoek doen.

Ad 1. Schepen die het uiterlijke kenmerk hebben van een beroepsvaartuig en een ENI nummer hebben worden gesignaleerd voor een opgave binnenhavengeld. Indien dergelijke schepen aantoonbaar als pleziervaartuig bekend staan, zijn zij niet binnenhavengeldplichtig. Dit kan worden aangetoond door een CvO groot pleziervaartuig, een verklaring sleepboot als pleziervaartuig door de IL&T, of een type aanduiding in kadaster of meetbrief.

Ad 2. Vrijstelling als een historisch vaartuig krijgen vaartuigen die:

  • Staan ingeschreven in het Register Varend Erfgoed en daarvan het geldige bewijs kunnen overleggen;
  • Een ligplaatsovereenkomst (vaste ligplaats in Zaanstad) hebben.

Ad3. Schepen, die op de aangewezen werven liggen hebben voor de duur van het werfbezoek vrijstelling. Dat betekent dat de heen en retourtocht wel havengeldplichtig zijn.

De regeling is op de FVEN website gekoppeld aan het item “Voordeel Registratie” en is te vinden op de pagina van Zaanstad. Via deze link is de regeling in te zien.