FVEN nieuws

Register Varend Erfgoed Nederland 2.0 aanbesteed

Op 6 september werd in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de aanbesteding voor de nieuwe web-applicatie voor het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) feestelijk ondertekend. Voorzitter Rolf van der Mark en vice-voorzitter Olav Loeber ondertekenden het contract, evenals  Silvana Matica van het internetbedrijf 23G.

Voorzitter Rolf van der Mark besteedde in zijn openingswoord aandacht aan de ontwikkeling van het register. In eerste instantie was het een ‘gesloten’ register, alleen voor Varende Monumenten. In tweede instantie werd het een ‘open’ register waarin alle bij Behoudsorganisaties ingeschreven schepen kunnen staan. Minister Bussemaker van OCW opende tijdens Sail 2015 symbolisch het online register waarmee je via internet de gegevens in het register kon inzien. Ook via het scannen van QR codes konden gegevens van schepen worden opgevraagd.

Voor de FVEN is een register van groot belang om overheden te wijzen op de omvang van het Varend Erfgoed. Toch staan nog lang niet alle schepen van de bij de FVEN aangesloten Behoudsorganisaties in het RVEN. Een probleem is dat de databases van deze verenigingen nog niet zijn gekoppeld aan het RVEN. Eigenaren van schepen moeten zich nu in beide registers apart inschrijven. 

Door de nieuwe web-applicatie wordt een koppeling gemaakt van de verschillende data-bases. In de nieuwe situatie is alleen inschrijven bij de behoudsorganisatie genoeg. Met toestemming van de scheepseigenaar zorgt de behoudsorganisatie vervolgens voor de gegevensoverdracht naar de FVEN. Om privacy te waarborgen heeft de FVEN met de behouds-organisaties afgesproken alleen de meest relevante gegevens in het register op te nemen. Personalia en adresgegevens van eigenaren worden niet opgenomen, evenmin als de ligplaats van het vaartuig. De FVEN streeft ernaar om al het Nederlands Varend Erfgoed, naar schatting 6000 vaartuigen, te registreren in het RVEN. Momenteel bevat het register gegevens van zo’n 3500 vaartuigen.

In het bestuur van de FVEN was gekozen voor een formele aanbesteding-procedure voor dit ICT project. Dankzij de begeleiding van de professionele inkoop-specialist Karin Reitsma werd dit proces op een zorgvuldige manier afgerond. De opdracht gaat naar het in Rotterdam gevestigde 23G. Voor 1 januari 2020 zal het nieuwe systeem moeten werken.

De realisering van dit project werd mede mogelijk dankzij het Mondriaan Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds. De voorbereiding werd gedaan door de Werkgroep RVEN ICT, waarin de volgende personen zaten: Thedo Fruithof, Cor Bolt, Piet Middendorp, Kees Hendriks en Martijn Ras.

Kijk hier voor de site van het RVEN nu

Afbeelding: Rolf van der Mark tekent het contract, onder toeziend oog van Olav Loeber en Silvana Matica. Foto: Wouter van Dusseldorp