Stichting Behoud Hoogaars gaat onderhoudsloods bouwen in Vlissingen

Afgelopen week heeft het bestuur van de Stichting Behoud Hoogaars (SBH) ingestemd met de bouw van een loods voor het onderhoud en restauratie van haar schepen. Zodra de grondvoorbereidingen zijn uitgevoerd gaat de aannemer dit najaar met de bouw aan de slag.

Het is de bedoeling dat de bouw afgerond is vóór het volgende winterseizoen, zodat de schepen in oktober/november 2020 in de nieuwe loods in Vlissingen een onderkomen kunnen hebben. De locatie voor de onderhoudsloods is in nauw overleg met de gemeente Vlissingen tot stand gekomen op de landtong in de Binnenhavens-West van Vlissingen.

De realisatie van dit bouwproject betekent voor de SBH een belangrijke mijlpaal: een eigen onderhouds-en restauratieloods met voldoende ruimte om aan meerdere schepen tegelijk te kunnen werken. In eerste instantie richten we ons op de bouw van de loods zelf. Bijkomende voorzieningen zoals een kantine voor de medewerkers, bergruimte voor de scheepsonderdelen, zeilen en dergelijke én verschillende inpandige werkplaatsen voor timmerwerk, laswerk en schilderwerk zullen zo spoedig mogelijk worden toegevoegd zodra daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

De schepen kunnen in de binnenhaven van Vlissingen vlakbij de loods aanmeren en via de daar aanwezige scheepshelling op de kant worden getakeld en de loods ingereden.

De inspanningen om op langere termijn een volledige thuisbasis in Veere te hebben gaan onverminderd door. De uitgaven die de stichting nu doet ten behoeve van deze onderhoudsloods zijn mede mogelijk dankzij het spaarzame financiële beleid van de afgelopen 25 jaar en mede dankzij bijdragen van donateurs en sponsoren.

Bron: bericht SBH, met ook de artist impression van de loods.

EOC
RVEN