FVEN nieuws

Positionpaper Duurzaam Varend Erfgoed aangenomen en Nieuwe bestuursleden FVEN

Positionpaper Duurzaam Varend Erfgoed aangenomen
De federatie omarmt een achttal maatregelen om bij te dragen aan het bevorderen van klimaatneutrale mobiliteit. Eerste en belangrijkste maatregel is het gebruik van schone diesel. Maar ook aanpassingen aan de vaartuigen die bijvoorbeeld rompweerstand en de uitstoot van rookgas verminderen worden onderschreven. Streven is om de historische identiteit en uitstraling van het varend erfgoed daarbij geen geweld aan te doen. De federatie wil deze maatregelen vastleggen in een convenant met de ministeries van OC&W en Financiën.

De positionpaper Duurzaam Varend Erfgoed is (hier) te downloaden.

Nieuwe bestuursleden FVEN
Op donderdag 20 februari zijn Marinus Kreuze en Frank Ratelband tijdens de algemeen bestuursvergadering benoemd tot bestuurslid van de FVEN. Marinus wordt bestuurslid zonder portefeuille en Frank wordt verantwoordelijk voor de communicatie van de federatie.

Afbeelding: de duurzame Katwijker ‘de Vooruitgang