Nieuws

Overzicht van een grote milieuramp

De inhoud uit de 270 overboord geslagen containers blijven op de stranden van de Waddeneilanden aanspoelen. En met het tij drijft de plastic rommel ook keer op keer de Waddenzee in. De jutters zijn na aanvankelijke blijdschap strandopruimers geworden, verbijsterd door de enorme troep die op hen af komt.

Jaarlijks vallen 600 tot 1500 containers van schepen af. Dat er in één keer 270 van een schip vallen is extreem. Meer dan 230 containers zijn nog zoek. De kustwacht vliegt met een vliegtuig rond om containers en goederen te lokaliseren. Ook het kustwacht schip ETV Guardian zoekt op de Noordzee naar containers.

Sonarboten van Rijkswaterstaat hebben inmiddels boven de Waddeneilanden 220 containers gelokaliseerd. Dat hebben ze gedaan met een eigen boot en twee schepen van reder MSC. De containers liggen in de Noordzee in het gebied boven Terschelling tot en met het gebied boven Schiermonnikoog. Samen met de twintig containers die al aangespoeld zijn is nu van 240 containers bekend waar ze beland zijn. De komende tijd moet uitgezocht worden hoe de containers, die nu gevonden zijn, uit het water gehaald moeten worden.

Inmiddels ligt de MSC Zoe in Bremerhaven aan de ketting en wordt er een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door het Nederlandse Team Maritieme Politie en de ILenT. Rijkswaterstaat en de gemeenten van de Waddeneilanden hebben de rederij MSC verantwoordelijk gesteld voor de schade en zullen hun kosten zeker gaan verhalen. Ook de vissersbond wil kosten voor opruimen en schade op rederij MSC gaan verhalen.

MSC (Mediterranean Shipping Company) wil autoriteiten en leden van het publiek in Nederland en Duitsland geruststellen dat het bedrijf de volledige kosten van het opruimen van de MSC ZOE containermars van 2 januari zal betalen. MSC is vastbesloten om door te gaan met zoeken in de zee naar de containers die overboord zijn gevallen, totdat de laatste is gevonden. MSC zal er ook voor zorgen dat de stranden van de Nederlandse en Duitse kustlijnen worden onderzocht totdat alle rommel met betrekking tot dit incident is gewist.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is in Bremerhaven voor een verkennend onderzoek naar het schip dat eerder deze week ruim 270 containers verloor in de Waddenzee. De MSC Zoe ligt sindsdien aangemeerd in de Duitse haven. De raad is vast naar Bremerhaven gegaan om het schip te bekijken en even met de kapitein en mensen aan boord te spreken. Op basis hiervan volgt naar verwachting in de loop van komende week een besluit of dit een onderzoek is voor de OvV of voor de Duitse evenknie.

“Dat ligt er onder meer waar ze de containers zijn verloren op zee: in Duitse of Nederlandse wateren”, zegt een woordvoerster van de OvV.

De zeevaart vaart inmiddels veel rustiger op de Noordzee, maar ook voor de visserij vormen de containers een gevaar. Vissers vrezen voor schade aan hun netten en schepen. Bij een aanvaring met een container kan een viskotter eventueel zinken. De gezongen containers zijn een gevaar voor sleepnetvissers wanneer hun netten eraan blijven hangen.

Naast de Waddeneilanden is men ook begonnen met de schoonmaak van zandplaten in Waddenzee. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Noordzee en Waddenzee, meldt dat het in eerste instantie gaat ,,om de zandplaten Engelsmanplaat en het Rif bij Schiermonnikoog, gebieden in de Waddenzee met een grote ecologische waarde”. Ook garnalenvissers zijn bezig met opruimacties waarbij ze met netten het drijvende afval willen opvissen.

Honderden vrijwilligers trokken naar de Waddeneilanden om de aangespoelde troep op te ruimen. De tickets naar de eilanden werden door de veerdiensten goedkoper gemaakt en verschillende verblijfs-accommodaties bieden gratis overnachtingen aan. Ook een aantal charterschepen voer naar Terschelling om daar gratis overnachtingen mogelijk te maken voor mensen die helpen met opruimen van de stranden. Ralf Mulder van de Josina Elisabeth begon deze actie. Ook de Størebelt ligt op Terschelling, en Mark Jongedijk van Slaapschepen regelt de ontbijtjes aan boord van deze schepen.

Er is inmiddels 700 ton afval afgevoerd, dit zijn zeventig vuilniswagens, van de stranden van Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog naar de afvalverbrandingsoven van Harlingen. Het afval van Terschelling zit hier nog niet bij.

Maar iedere keer als het strand bijna schoon lijkt komt de vloed met nog meer troep. De komende tijd blijft de wind Noordwestelijk, met van maandag op dinsdag harde tot stormachtige wind op het wad. Er komt nog heel wat troep deze kant op.

Ik vraag mij serieus af waarom de containers niet dwars op het schip worden vervoerd. Dat is veel veiliger wanneer de stapels instabiel worden. (WvD)

Andere acties op Terschelling vind je hier

Foto: Caroline van Wijngaarden