FVEN nieuws

Oude Reddings Glorie heeft bijna al haar schepen in het RVEN

Sinds afgelopen weekend staan bijna alle schepen van de Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie (ORG) ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland. Zestien traditionele reddingboten ontvingen in Lemmer de collectief aangevraagde pas als Varend Erfgoed (VE) of als Varend Monument® (VM®).

Achttien reddingboten waren voor de jaarlijkse bijeenkomst naar Lemmer gekomen. Het nieuw benoemde bestuurslid Hans van Nispen (reddingboot Bernard van Leer) en Algemeen Bestuurslid van de FVEN, hield een goed onderbouwd en vurig betoog over de voordelen van het lidmaatschap van de FVEN. Om de FVEN zo sterk mogelijk naar buiten te laten acteren is een Register met zoveel mogelijk schepen van groot belang. De NVORG heeft van haar 50 schepen nu bijna alle schepen in het Register staan, alleen de buitenlandse schepen en een zestal schepen nog niet. 

Het bestuur van de NVORG heeft de collectieve aanmelding van de schepen zelf geregeld. De administratieve invulling van formulieren was al zoveel mogelijk door het bestuur voorbereid in een excel-sheet. Ook foto’s waren reeds verzameld, zodat de eigenaren die ingeschreven wilden worden alleen de laatste details en hun toestemming voor inschrijving in het RVEN moesten geven. Ook de betaling van de collectieve inschrijving werd uit de reserves van de NVORG betaald.

Buitenlandse reddingboten hebben tot op heden minder belangstelling getoond om in het RVEN ingeschreven te worden. Sommige staan ook in buitenlandse registers ingeschreven. Voor deelname aan Sail zal gekeken moeten worden of deze dan ook in het RVEN ingeschreven kunnen worden, een verplichting om aan SAIL 2020 mee te kunnen doen. De NVORG heeft daarnaast weer enkele nieuwe leden, en wil deze op een vergelijkbare collectieve wijze ook in het Register op laten nemen.

De leden van de NVORG zijn eigenaren van één of meerdere reddingboten, hoofdzakelijk van de oorspronkelijke beide Nederlandse Reddingmaatschappijen namelijk (K.)N.Z.H.R.M en de (K.)Z.H.M.t.R.v.S. de Noord en de Zuid. Daarnaast zijn ook buitenlandse schepen van ons omringende landen vertegenwoordigd. Het doel van de vereniging is de ex-reddingboten in algemene zin in de vaart houden, een stuk nautische geschiedenis zichtbaar blijven maken en promotie/werving voor de KNRM verrichten. Dit door het bijwonen van nautische evenementen, organiseren van vaartochten en evenementen.

Kijk hier voor meer info over de NVORG

Foto: Kees Weststrate