Nieuws

Nieuwe nautische club wil schepen steunen bij onderhoud en vrijwillige inzet

Er tekent zich perspectief af voor het onderhoudsprobleem van museale schepen zoals de Bonaire op Willemsoord. De Werkorganisatie Perspectief Nautisch Erfgoed wil zich hard maken voor de ’nautische oude dames’ van Den Helder.

De nieuwe club is ontsproten aan een brainstorm van de raadsleden Pieter Blank en Henk Mosk. Beiden hebben een maritieme achtergrond en maken zich reeds op andere niveaus druk om behoud van het varende erfgoed in de stad. De noodkreet van voorzitter Ben Mooiman dat er te weinig geld is voor onderhoud van de Bonaire is een katalysator geweest in het denken van beide mannen.

de Bonaire

Optimaliseren
Mosk: ,,Pieter Blank en ik hebben doorgefilosofeerd over het benodigde bedrag voor de Bonaire. Zo mogelijk willen wij, in overleg met de vrijwilligers van de Bonaire, de Hoogeveen en het lichtschip Texel een overkoepelende onderhouds- en gebruiksorganisatie helpen opzetten met als naam: Werkorganisatie Perspectief Nautisch Erfgoed. We hebben oriënterend met betrokkenen gesproken. Door het gebruik te optimaliseren komt er meer geld beschikbaar voor het onderhoud van de schepen.”

Pieter Blank vult aan: ,,Oude dames zoals de mijnenveger Hoogeveen, het Lichtschip en de Bonaire zijn niet weg te denken uit havenstad Den Helder. De instandhouding van deze nautische monumenten kost echter veel geld. Door zaken te combineren, ook in de vertegenwoordiging naar de gemeente, hopen we meer gedaan te krijgen. Het plan vereist nadere uitwerking samen met de schepen, stichting Museumhaven Willemsoord en stichting Nautische Monumenten.”

Steunen
Henk Mosk is bestuurslid in beide stichtingen en heeft ook samen met Blank zitting in de gemeenteraad. Deze week hield PvdA’er Blank een goedvol betoog in de commissie Bestuur en middelen: ,,Ik kreeg positieve respons. Fractieleider Harmen Krul staat niet onwelwillend tegenover onze plannen”, meldt Blank. Liet het college eerder weten geen noodzaak te zien om het bestuur van de Bonaire opnieuw financieel te helpen bij het onderhoud; volgens Mosk en Blank moet het wel mogelijk zijn om de vrijwilligers van het schip in dok 1 te steunen met een onderhoudssubsidie van 50 mille.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD alleen voor abonnees