Nieuws

Mobiel erfgoed en de energietransitie en duurzaamheid

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) organiseren een bijeenkomst over mobiel erfgoed, de energietransitie en duurzaamheid. Eind 2022 bogen de vier koepelorganisaties binnen de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) zich over mogelijke implicaties voor rijdend, varend, vliegend en sporend erfgoed. Dit resulteerde in de gemeenschappelijke Verklaring Voor duurzaam mobiel erfgoed waarin visie en intenties van MCN zijn vastgesteld. De vraag is vervolgens hoe deze intentieverklaring kan worden omgezet in beleid en praktijk. Wat betekent dat voor behouden, beheren en presenteren van mobiel erfgoed?

Deze vraag staat centraal tijdens deze middag. Naast een toelichting op de ‘Verklaring Naar duurzaam erfgoed’ zal per koepel het duurzaamheidsbeleid worden besproken, voorzien van een aantal praktijkvoorbeelden. De koepels zijn: de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (historische wegvoertuigen), Historisch Railvervoer Nederland (historische treinen en trams), de Federatie Varend Erfgoed Nederland (historische schepen) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (historische vliegtuigen).

Deelname aan het Platform is gratis, maar men dient zich wel vooraf aan te melden via de speciale pagina op de website van de RCE. Daar vindt u ook het volledige programma.

Wat: Platformbijeenkomst over de energietransitie, duurzaamheid en mobiel erfgoed
Wanneer: donderdag 8 juni 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Waar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort en online

Afbeelding: de stoomsleepboot Dockyard IX ging in 1996 van kolen naar oliestook overafbeelding Wikipedia