Nieuws

Maassluis zet de schouders onder Loods M

FVEN
EOC

Loods M, de maritieme en culturele hotspot in wording in de historische haven van Maassluis, staat definitief op de kaart. Maandagavond 29 januari werd de intentieovereenkomst voor Loods M getekend.

De komende maanden werken de ondertekenaars gezamenlijk een inhoudelijk concept en het inrichtings- en financieel plan uit. Naast de gemeente Maassluis zijn de ondertekenaars Stichting Museum Maassluis, Historische Vereniging Maassluis, Stichting Help de Hudson, Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”, Stichting Sleepboothaven Maassluis, Dokter Ten, Stichting Zeekadetkorps Maassluis en Stichting Den Eerste Snik.

Leren + innoveren + beleven = Loods M

De toekomstplannen voor Loods M nemen steeds vastere vormen aan. Voor het komende jaar is Elza van Liere benoemd als directeur voor de stichting Loods M. Zij heeft als belangrijke taak fondsen te verwerven om de plannen uit te voeren. Deze belangrijke stappen markeren de volgende fase van het gemeentelijk ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis. Met dit plan geeft Maassluis een impuls aan het stadscentrum en worden de historische haven en schepen ingezet voor een duurzame maritieme toekomst van Maassluis. Loods M is daarvan het kloppende hart: de hotspot aan de historische haven waar leren, innoveren en beleven samenkomen. Loods M wordt de locatie voor musea, voor horeca en een plek waar evenementen plaatsvinden. Tegelijkertijd is het een innovatielab, een werkplaats, voor nieuwe duurzame technologieën waar ondernemers, scholen en stagiaires een inspirerend onderkomen vinden.

Collectief naar de toekomst kijken

Wethouder Cultuur Corine Bronsveld onderstreept het belang van de intentieovereenkomst en het aanstellen van een directeur voor Loods M. “Loods M wordt een zelfstandige organisatie die alle betrokken partners verbindt en toewerkt om met elkaar een volgende stap eind 2024 mogelijk te maken. Het fundament is gelegd voor een innovatieve maritieme en culturele hotspot, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Erfgoed Deal. Nu zal een bidbook worden opgesteld en zullen nieuwe fondsen worden geworven. De partijen die de intentieovereenkomst tekenen en de nieuwe directeur van Loods M, Elza van Liere, spelen hierbij een centrale rol. Zij kunnen rekenen op de steun van de gemeente en van nog veel meer enthousiaste organisaties uit de regio. Het is mooi dat Maassluis collectief de schouders zet onder deze nieuwe maritieme en culturele hotspot.”

Succesvol vaarprogramma

De gemeente Maassluis begon, na het verkrijgen van de  Erfgoed Deal bijdrage eind 2021, het maritieme erfgoed te benutten voor gebiedsontwikkeling, met een bijzonder aandacht voor verduurzaming van de haven en schepen. Samenwerking tussen de historische schepen en Ervaar Maassluis heeft geleid tot een succesvol vaarprogramma, waarmee Maassluis zichzelf op de kaart heeft gezet. Eind 2022 heeft de gemeente het pand aan de Govert van Wijnkade 44 gekocht, als locatie voor Loods M. In 2023 hebben potentiële partnerorganisaties samen met de gemeente projecten uitgevoerd op basis van de historische haven en schepen. In 2024 wordt het definitieve plan voor Loods M ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad Maassluis.

Ook aan de website loodsm.nl wordt gewerkt.