Nieuws

Informatie bijeenkomst CvO/CBB op 24 mei

FVEN
EOC

De belangstelling voor de CvO-voorlichtingsbijeenkomsten blijft onverminderd groot. Tijdens de laatste info-bijeenkomt in Vreeswijk waren weer veel belangstellenden. De LVBHB organiseert daarom op 24 mei om 19.30 uur weer een bijeenkomst, aan boord van de Terra Nova, nu in Tilburg.

De exacte ligplaats van de Terra Nova zal in een later stadium aan de deelnemers worden gemeld. Robin Hoekstra en Aren Jumelet verzorgen deze bijeenkomst, net zoals de vorige in Zutphen en Vreeswijk. Robin Hoekstra is inspecteur van Bureau Scheepvaart Certificering (BSC). Aren Jumelet werkt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Geef je snel op bij penningmeester@lvbhb.nl Ook niet-leden zijn van harte welkom. Toegang uitsluitend na opgave.