Nieuws

Het historisch belang van de Oude Rijn voor Katwijk

De Oude Rijn is voor Katwijk altijd de levensader geweest die zorgt voor de bereikbaarheid met het binnenland waardoor handel en welvaart hun intrede kunnen doen. In ‘AllesoverKatwijk.nl’ een uitgebreid artikel over de historie van het belang van de Oude Rijn voor Katwijk.

In 1300 krijgt Katwijk aan den Rijn het recht van de visafslag. De belangrijkste afnemers van deze vismarkt zijn de kloosters uit Rijnsburg en Valkenburg. De vismarkt van Katwijk aan den Rijn wordt zelfs de belangrijkste van de gehele regio. Doordat Katwijk aan den Rijn door middel van de waterwegen de Oude Rijn en de Vliet is verbonden met het binnenland is vervoer per schip naar onder andere Leiden mogelijk wat de handel ten goede komt.

Tussen 1544 en 1561 worden er verschillende lijnbanen aangelegd ten oosten van de Commandeurslaan, bij het buurtschap Calloo en de derde lijnbaan ligt ten noorden van de Dorpskerk. Op deze lijnbanen worden kabels voor de schepen geslagen. Deze lijnbanen zijn honderden meters lang en lopen vanuit het dorp het duin in. Er bevinden zich ook enkele garenspinnerijen in ons dorp waar de eerste bewerking van de hennep tot touw plaatsvindt.

In Nederland is de behoefte aan schepen bij voortduring groot. Reders in de handelsvaart, de visserij en de walvisvaart, bewindshebbers van de zes kamers van de VOC en de bestuurders van de vijf admiraliteiten zenden elk jaar vele honderden schepen naar zee. Veel van deze schepen zijn uitgerust met touwen van de touwslagerijen uit ons dorp.

De schelpen uit Katwijk vinden via het Mallegat en de Oude Rijn per schip hun weg tot in Friesland, Drenthe en Overijssel. Hier worden zij dan tot schelpkalk gebrand en geblust en vervolgens zelfs naar het buitenland verscheept.

Lees het gehele artikel op de bron: Allesoverkatwijk