Nieuws

Groot onderhoud botter HZ 1 nadert voltooiing

EOC
FVEN

Het groot onderhoud van de Huizer botter HZ1 ‘Margot Schaap’ nadert de voltooiing, met een nieuwe klapbun voor de motor, een echt braadspil waarmee het anker kan worden opgehaald, en zetboorden, waardoor er met hoge golfslag minder water aan boord slaat.

Ook wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe houtloods. De stichting Huizer Botters is blij dat de gemeente helpt om een houtloods op de werf te realiseren. De bouw is in volle gang en zal over een aantal weken afgerond zijn. De houtloods is nodig om het hout dat nodig is voor de restauratie goed te laten drogen voordat het gebruikt wordt. ‘Omdat het hout tegenwoordig schreeuwend duur is doen we trouwens ons uiterste best om het eiken zo goedkoop mogelijk te krijgen.  We gebruiken daar alle mogelijke contacten voor, van particulieren tot boswachters en als het niet anders kan gespecialiseerde houthandelaren.’

Lees meer nieuws over de Huizer botters in de eigen nieuwsbrief.