FVEN nieuws

Geef Varend Erfgoed dezelfde status als oldtimers

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) wil dat varend erfgoed wordt uitgesloten van sectorale wet- en regelgeving, zoals emissievrij varen. ‘Behandel ons als oldtimers’, luidt de boodschap van Hans van Nispen en Matthijs Wink.

Van Nispen en Wink zitten samen in de commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE), een commissie binnen de federatie die zich bezighoudt met verduurzaming van varend erfgoed. ‘In 2019 hebben wij onszelf de vraag gesteld: hoe kunnen wij bijdragen aan het klimaatvraagstuk’, stelt Van Nispen, die naast commissielid ook plaats neemt in het dagelijks bestuur van de federatie.

De commissie besloot daarop advies in te winnen bij de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (Fehac), het weg-equivalent van de FVEN. Samen zitten ze in de Mobiele Collectie Nederland, waar behalve automobiel- en scheepsverenigingen, ook de historische trein- en luchtvaartclubs in zitten. ‘Het zijn verenigingen met hetzelfde adagium. Gebruik is belangrijk, want anders brokkelt de historie af.’

Bekijk schip als oldtimer
De Fehac loopt vele stappen voor op het varend erfgoed. ‘In Nederland zijn 350.000 oldtimers en die worden ontheven van een hele set aan regels. Zij zijn bijvoorbeeld niet gebonden aan milieuzonering, hoeven geen APK te laten doen en betalen geen wegenbelasting. Want de historische en culturele waarde van deze auto’s is te groot.’ Dit is een uitzonderingspositie die FVEN ook ziet zitten voor historische schepen. Tot nu toe ontbreekt het aan maatregelen die het behoud van varend erfgoed stimuleren.

Lees het gehele artikel van Jelmer Bastiaans in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor leden

Of lees het hier in een pdf

Afbeelding: het artikel over twee pagina’s in de Schuttevaer