FVEN nieuws

FVEN houdt de vaart er in

Bericht van voorzitter FVEN Margriet Tiemstra in de FVEN nieuwsbrief:

Het jaar 2022 is afgesloten. Ik kan terugkijken op een boeiend jaar waar ik verder kennis heb gemaakt met de FVEN en de BO’s. Ik ben mij meer gaan inwerken door, samen met bestuurslid Kees Westrate, op BO-niveau kennis te maken met de activiteiten, doelstellingen, passie van de betreffende Behoudsorganisaties (BO’s). In die gesprekken heb ik geluisterd naar de mooie verhalen over de geschiedenis van de BO’s.

Tevens heb ik o.a. gevraagd naar de ervaringen van de Behoudsorganisatie met de FVEN en op welke fronten en onderwerpen de FVEN een bijdrage kan leveren aan het werk van de BO. Ook wilde ik weten waar we mee zouden moeten stoppen en waarom. Ik heb vertegenwoordigers van een aantal BO’s kunnen spreken en het waren boeiende gesprekken. Hoewel er begrijpelijke grote verschillen zijn tussen de Behoudsorganisaties, is er zeker een verbindende kracht: wij allen dragen het Varend Erfgoed een heel warm hart toe en we streven er naar om dit unieke Culturele Erfgoed ook in de toekomst varende te houden.

Wat ook naar voren kwam is dat de FVEN moet focussen op zaken die er toe doen. Dit hebben we concreet kunnen maken in onze brainstormsessies in maart. Daar kwamen de volgende punten naar voren: we moeten een accuraat en goed gevuld register hebben, we moeten de jeugd aan ons zien te binden, de ambachtelijke kennis en vaardigheden zien te behouden, verduurzamen waar kan. Over deze 4 speerpunten zullen intensief met elkaar communiceren en een gerichte en doelmatige lobby lokaal en nationaal organiseren. In deze Nieuwsbrief leest u er meer over waar we staan en wat we in 2023 willen gaan oppakken.

Bestuurswijzigingen
De Klassieke Schepenbeurs in Den Helder was een uitstraling van onze betrokkenheid bij het varend erfgoed. Ik heb met veel mensen kennis kunnen maken en de passie voor het instandhouden houden van Varend Erfgoed kunnen voelen. Afgelopen periode hebben we in onze besturen afscheid genomen van Huib Haccou, Piet Middendorp, Marinus Kreuze, Henk Molenaar en Hein Molenaar. Vanaf deze plaats wil ik jullie zeer hartelijk danken voor alles wat jullie voor onze FVEN hebben gedaan. Ik wens jullie behouden vaart toe in alles wat je verder gaat oppakken.

We hadden redelijk snel een opvolger voor Huib: Jan Warnsinck, en voor de vacature communicatie: Joost van den Berg, die we ter benoeming konden voordragen aan het AB. Beide heren stellen zich aan u voor in deze Nieuwsbrief. Voor de vacature Henk Molenaar, heeft Jan Marijt zich bereid verklaard om de functie van penningmeester op zich te nemen. Het AB is op 22 december akkoord gegaan met de benoeming van Jan in AB en DB. Hij zal zich in de volgende Nieuwsbrief voorstellen.

Registercommissie
Ten aanzien van de vacatures in de Registercommissie, hebben zich 2 oudgedienden beschikbaar gesteld. Op advies van de Registercommissie heeft het FVEN-Algemeen bestuur Cor Bolt aangesteld als DB lid en waarnemend voorzitter van de RegisterCommissie(RC). Begin 2023 zullen we met een redelijk vernieuwd DB van start gaan, waarbij ik er alle vertrouwen in heb dat we voorgenomen speerpunten voortvarend kunnen uitwerken en ter goedkeuring kunnen gaan voorleggen aan het AB.

Lees hier de gehele FVEN nieuwsbrief