Nieuws

Dirk Huizinga, schrijver en uitgever van boeken

Dirk Huizenga schrijft boeken over historisch erfgoed zaken zoals Lemmsteraken, Staverse jollen of over de botters van de Oostwal. Maar ook over de palinghandel op Engeland of het haventje van Laaxum. Deze boeken zijn als pdf/ e-book gratis te downloaden van zijn website.

Dirk Huizinga ging in 2004 met vervroegd met pensioen en kreeg daarmee tijd voor het schrijven van maritieme boeken, die hij zelf uitgeeft. Ook schrijf hij wel eens een artikel voor maritieme en historische tijdschriften. Vanuit die activiteiten werd hij door uitgeverij Penn in Leeuwarden benaderd om mee te werken aan een boek over Stavoren en de Staverse jol en aan een standaardwerk over Lemsteraken: ‘Lemsteraak, trots der Zuiderzee’.

Het omvangrijkste boek is een standaardwerk over ‘Staverse jollen’, ruim 400 pagina’s met veel beeldmateriaal, waarin niet alleen de oude vissersjollen, maar ook de moderne ’turbojollen’ besproken worden. Het bevat tevens een verhandeling over het varen met jollen in de praktijk. Ook zijn er boeken over jubilea van bedrijven of verenigingen. Bijvoorbeeld over het honderdjarig bestaan van scheepswerf Volharding in Stavoren in 2018 onder leiding van een Van der Werff, het veertigjarig bestaan van de stichting Behoud Elburger botters of de restauratie van het skûtsje ‘De Jonge Trijntje’ op de scheepswerf Buitenstvallaat in Drachten.

In 2013 kreeg Dirk Huizinga van de Stichting Stamboek voor Ronde en platbodemjachten de Van Waningprijs voor zijn boeken over platbodems.

Vanaf de website www.dirkhuizinga.com zijn deze publicaties als e-book gratis te downloaden.