FVEN nieuws

FVEN heeft nieuw Dagelijks Bestuur

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de FVEN op 26 juni in het Scheepvaartmuseum is het Dagelijks Bestuur nader ingericht. De samenstelling voor de komende drie jaar ziet er nu als volgt uit:

DB voorzitter a.i. (Huib Haccoû)
DB secretaris (Huib Haccoû)
DB penningmeester + professionalisering (Henk Molenaar)
DB-lid ICT, bemensing, professionalisering (Marinus Kreuze)
DB-lid communicatie + ombudsfunctie (Frank Ratelband)
DB-lid communicatie, evenementen, archiefbeheer (Kees Weststrate)
DB-lid registerzaken + FVEN bureau (Piet Middendorp)
DB-lid Amsterdamse zaken, duurzaamheid (Hans van Nispen)

Ondersteuning DB:
notulist + juridische zaken (Eric Gerding)
2e notulist, bureau FVEN-RVEN (Bea Pijn-Blom)
projectmatig ondersteunen evenementen (Koos Scholten)

Kijk hier voor de nieuwe taakverdeling in het FVEN bestuur