Archeologie, Musea en Behoud

Fregat Huis te Warmelo: een uitzonderlijk scheepswrak

In 2016 werd de vondst van het fregat Huis te Warmelo wereldkundig gemaakt. Dit schip van de Westfriese admiraliteit verging in 1715 in de Finse Golf. Niet eerder is een vroeg achttiende-eeuws Nederlands oorlogsschip in zo’n goede staat teruggevonden. Sindsdien wordt het scheepswrak gedocumenteerd en in archieven naar bemanningsleden gezocht. Bij het project zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Finse erfgoeddienst, onderzoeksbureau SubZone en de gemeente Medemblik betrokken.

Konvooi door oorlogsgebied
Op 1 juni 1715 verliet de Huis te Warmelo de rede van Texel. Samen met 11 andere oorlogsschepen moest het fregat Nederlandse koopvaarders veilig door het Oostzeegebied loodsen. Deze bescherming was niet zonder reden. Als gevolg van de strijd tussen Zweden en Rusland om de hegemonie over het gebied, waren Nederlandse koopvaarders doelwit van Zweedse kapers.

In de Sont kregen de Nederlandse schepen gezelschap van een Engels konvooi. De gecombineerde vloot moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest. Ze bestond uit 32 oorlogsschepen en 300 koopvaarders! Ter hoogte van Gdansk (Danzig) en Riga vonden grote afsplitsingen plaats. De koopvaarders met de verste bestemming namen bij Tallinn (Reval) afscheid van de hoofdmacht. Zij zeilden door naar Sint-Petersburg.

In augustus 1715 werd de terugreis van het Engels-Nederlandse konvooi ingezet. De Huis te Warmelo ving de koopvaarders uit Sint-Petersburg op bij Hogland, een eiland midden in de Finse Golf. Kort na de rendez-vous sloeg het noodlot toe. Het Nederlandse fregat raakte een blinde klip en zonk. Bij het ongeluk kwamen 130 van de 200 opvarenden om het leven. De overlevenden werden door Engelse koopvaarders opgepikt.

Lees het uitgebreide artikel op de bron: Maritiem Portal