Evenementen

Erfgoedtour LVBHB doet toch de Spiegelwaal aan

Rijkswaterstaat verbood de LVBHB om tijdens haar Erfgoedtour de Spiegelwaal bij Nijmegen aan te doen. De voorzieningenrechter in Utrecht bepaalde echter dat dat onterecht was gebeurd.

Tijdens de Erfgoedtour van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), die in juli en augustus ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan door heel Nederland voert, worden  15 etappeplaatsen aangedaan. Een geplande stop op de route was de Spiegelwaal tussen Nijmegen en Lent, een recent aangelegde nevengeul van de Waal, die tevens dienst doet als recreatiegebied.

Nautische belangen

Maar toen de organisatie in september 2023 bij Rijkswaterstaat aanklopte voor toestemming kreeg zij nul op het rekest. De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland hield vast aan het afmeerverbod ter plaatse. De HID gaf als motivatie dat de nautische belangen van de beroepsscheepvaart zwaarder wegen dan de belangen van de vereniging.

Spudpaal

De LVBHB was het daar niet meer eens en stapte naar de voorzieningenrechter. Daar voerde de vereniging aan, dat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd en op onjuiste feiten berust. Over de risico’s die de HID noemde bij het aanmeren, stelt het bestuur dat het ankeren van de schepen, het gebruiken van een spudpaal of met de boeg op het zand liggen beproefde nautische methoden zijn die geen risico opleveren voor schade aan de bodem of zandoever.

Gelderland

Verder komen de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer niet in het gedrang, betoogde een vertegenwoordiger van de vereniging. Onder meer omdat sprake is van nautische begeleiding tijdens het evenement. Ook wees de vereniging op het unieke karakter van de Erfgoedtour en dat er elders in Gelderland geen stad is die de schepen op het Erfgoedtraject kan ontvangen.

Berperkende voorschriften

De rechter in Utrecht vond dat steekhoudende argumenten en draagt Rijkswaterstaat op alsnog toestemming te verlenen. Door tijdelijk af te wijken van het ligplaatsverbod, kan het evenement toch doorgaan, is het oordeel. Rijkswaterstaat kan wel een aantal beperkende voorschriften opleggen. Die hoeven de Erfgoedtour overigens niet zo te belemmeren dat de stop niet kan doorgaan, tenzij een onverhoeds heel hoog water alsnog roet in het eten gooit.

LVBHB reageert laconiek

Ondertussen heeft de LVBHB al andere plannen voor Nijmegen gemaakt: een paar schepen naar Nijmegen en afmeren in het kanaal en de vloot verder niet via Nijmegen maar langs Nijmegen via de Maas.
Dat de rechter hen in het gelijk heeft gesteld, kwam blijkbaar als een verrassing. Niettemin heeft dit de weg geopend om toch – zij het met voorwaarden waardoor een beperkt aantal schepen (ong. 20) kan afmeren – Nijmegen aan te doen conform het oorspronkelijke plan. Vanuit de vlootvoogden die de Erfgoedtour coördineren is er inmiddels al een vraag uitgezet onder de deelnemers om de belangstelling voor de Spiegelwaal in Nijmegen na te gaan. ‘Ook een beperkt aantal schepen in de Spiegelwaal zal een prachtig plaatje opleveren en daarmee ‘Nijmegen’ eer aandoen als volwaardige etappeplaats!

Lees het hele artikel van Bart Oosterveld in de Schuttevaer (alleen voor abonnees). Actuele informatie staat op de website van de LVBHB.