Nieuws

EOC stopt met certificeren

Het keuren van schepen voor de certificering kan niet worden uitgevoerd door een partij die ook schepen verzekert. Dit liet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in november 2023 weten.

EOC-bestuurder Martin Visser: “Het keuren was vooral een service naar de leden toe. Wij zijn nu gedwongen om te stoppen met certificeren, maar de leden moeten wel door kunnen varen.”

Content

Een paar jaar geleden nog was de overheid heel content. Ze wilde het toezicht op de binnenvaart hervormen en de keuringen voortaan overlaten aan de markt. Verschillende marktpartijen boden zich aan, waaronder het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). De keuringen werden uitgevoerd door scheepsexperts, onder andere die van EOC. Dat was geen enkel probleem, vertelt Visser. “De overheid vond het handig dat die capaciteit er was en het NBKB waarborgde de onafhankelijkheid.”

Onder een vergrootglas

Tot oktober 2023, toen de Raad voor Accreditatie (RvA) het NBKB schorste vanwege het niet doorvoeren van opgelegde verbeteringen. Voor de binnenvaartsector ontstond een acuut probleem. “We hebben ILT uitgenodigd en zijn in gesprek gegaan”, vertelt Visser. “Er moest een oplossing komen voor lopende dossiers en er was direct een groot tekort aan keurcapaciteit.” In het gesprek werd duidelijk dat alle keuringsbureaus onder een vergrootglas lagen. Aanleiding was het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de dodelijke incidenten in de chartervaart, dat stelde dat het toezicht vanuit ILT beter moest. Visser: “ILT deelde mee dat het keuren voor de certificering en de rol als verzekeraar niet samengaan. De keuringen door EOC-experts zijn kwalitatief goed, daarover is geen discussie, maar er blijven vragen over de onafhankelijkheid. Dit is eerder nooit een probleem geweest. Er is ook geen wet veranderd, maar de uitleg is nu een andere.”

Terug naar de basis

De schorsing van het NBKB werd half februari opgeheven en EOC kreeg toestemming om lopende dossiers af te wikkelen. Ook mochten EOC-experts weer gaan keuren voor de certificering, maar alléén schepen die niet bij de maatschappij verzekerd zijn. Visser: “Dat helpt onze leden niet direct, maar wel indirect doordat de keuringscapaciteit omhoog gaat. Uiteindelijk heeft dit weinig toegevoegde waarde, want we willen er vooral voor de leden zijn. Het keuren was voornamelijk een service, geen verdienmodel. Dus we gaan hier nog in 2024 mee stoppen. Onze experts hebben voldoende werk met schade-opnames en acceptatiekeuringen.”

Transafe

Het NBKB voert momenteel veranderingen door en gaat samenwerken met Transafe. Visser: “Hun procedures moeten op orde komen, want het is belangrijk voor de sector dat er een goede partij is die kwalitatief goed keurt. Daar hebben we vertrouwen in, al maken we ons nog wel zorgen of de keuringscapaciteit weer op peil komt. Voor EOC zelf betekent de nieuwe situatie dat de acceptatiekeuringen weer belangrijker worden. We willen de schepen van tijd tot tijd zelf zien, dus roepen de leden op: meld het als je droog gaat, want we komen graag langs.”

 

Certificering aanvragen? Neem contact op met het NBKB. Ook bij vragen, bijvoorbeeld over overgangsbepalingen.

Bron: EOC Magazine.