Archeologie, Musea en Behoud

Eindpublicatie programma Maritiem Erfgoed Internationaal gepresenteerd

In de periode 2017-2021 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met het programma Maritiem Erfgoed Internationaal een stevige basis gelegd voor maritiem erfgoedbeheer. Recent verscheen het eindrapport waarin het opgezette beleid, activiteiten en resultaten zijn beschreven.

Het programma had als doel om, in samenwerking met partners, een effectief beheer van Nederlandse scheepswrakken in buitenlandse wateren op te zetten en uit te voeren, om de opgedane data en kennis beschikbaar te maken voor anderen, en om begrip te kweken voor het verleden en ruimte te scheppen voor verwondering. De noodzaak voor internationaal beleid en uitvoering is de hoeveelheid Nederlandse scheepswrakken die over de wereld verspreid liggen. Dat zijn er voor zover bekend ruim 1600, zo blijkt uit een recente wrakkentelling.

Dit maritiem erfgoed kenmerkt onze cultuur en geschiedenis en is onderdeel van onze nationale identiteit. Met maritiem archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek komen naast tastbare resten ook de verhalen boven water. Dat levert waardevolle kennis en belangrijke inzichten op over momenten in onze geschiedenis. De informatie die wij nu verzamelen, geeft input voor het debat over ons verleden en actuele thema’s in het heden.

Lees het gehele artikel op de bron: Cultureel erfgoed

Klik hier om de wrakkentelling te downloaden

Afbeelding: Duiker onderwater bij een wrak Beeld: Martijn Manders