Scheepsverhalen

Een voorbeeldig schip

Gerard ten Cate schrijft regelmatig over interessante onderwerpen die de vloot van ronde en platbodemjachten betreffen. Zijn meest recente artikel gaat over de Goetzee, een Vollenhovense bol die gebouwd is in opdracht van Ir. Jan Loeff.

Ten Cates artikelen verschijnen in de reeks ‘Uit het Stamboek’ op de website van SSRP (Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten).

Loeff was tussen 1946 en 1963 hoofdredacteur van de Waterkampioen. “Jan Loeff heeft vaak en uitgebreid over de ‘Goetzee’ geschreven in De Waterkampioen. Deze zelfde Jan Loeff was enthousiast toen de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in 1953 een reünie voor ronde jachten organiseerde, was eveneens enthousiast toen de heer Van Waning in 1955 met het idee kwam om “het Stamboek” op te gaan richten. Ir. Jan Loeff bood redactionele ruimte en gaf met zijn Vollenhovense bol ‘Goetzee’ telkens acte de présence. Deze zelfde Jan Loeff maakte opmetingstekeningen van zijn toen nog jonge bol en publiceerde ze. Hij was het die in de jaren veertig en vijftig het ronde en platbodemjacht met zijn publicaties weer een gezicht gaf. Met de opmetingstekeningen is de Goetzee het voorbeeld geweest van alle later gebouwde Vollenhovense bollen.”

Het schip is na 80 jaar nog steeds in eigendom van Jan Paul, de zoon van Jan Loeff, maar de tijd is nu gekomen dat de Goetzee een nieuw baasje zoekt. In de komende Spiegel der Zeilvaart plaatst hij een advertentie, waarin hij zijn schip te koop aanbiedt.

Lees het hele artikel op de website van de SSRP.