Nieuws

Een schip in een schip? Kampen onderzoekt mogelijkheden voor museumschip

Waar en vooral hoe moet de IJsselkogge straks in Kampen tentoongesteld worden? Die vraag houdt de gemoederen in de gemeente Kampen komende maand bezig. Het scheepswrak wordt momenteel geconserveerd in Lelystad, maar moet eind 2024 een plek krijgen in Kampen. Begin april moet de gemeenteraad een keuze maken. Het tentoonstellen van het wrak in een schip is een van de opties die recent op tafel is gekomen.

Het exposeren van de IJsselkogge in een klein vrachtschip voor de zeevaart, een zogeheten coaster, is een plan van de gezamenlijke gebruiker van de huidige Koggewerf, en is een aanvulling op de plannen die er al lagen voor onderzoek. Vanuit de gemeente waren namelijk al drie locaties in beeld: het van Heutszplein, het oude NS-station en een plek op de huidige Koggewerf aan wal.

Maar die laatste optie zien de gebruikers van de werf niet zitten omdat er in hun optiek op de werf zelf geen plek is voor het scheepswrak. En dus komen ze met een alternatief plan. Het tentoonstellen van het oude scheepswrak in een nieuw aan te schaffen coaster.

‘Varend museumschip’
“Dat schip moet dan speciaal voor dit doel aangekocht worden en moet minimaal twaalf meter breed en zo’n zeventig meter lang zijn”, zegt Aalt van den Hul, die namens de Koggewerf nauw betrokken is bij het onderzoek. “Wij zijn van mening dat ons terrein op de Koggewerf te klein is om de IJsselkogge aan wal te exposeren. Vandaar dat we opteren voor de aankoop van een coaster, die als varend museumschip kan fungeren.”

Museumschip op reis
De initiatiefnemers van het plan voor een varend scheepsmuseum benadrukken dat er voordelen zijn ten opzichte van de bouw van een expositieruimte ergens aan wal. “Een varend museumschip biedt natuurlijk mogelijkheden om de IJsselkogge bij allerlei andere Hanze-evenementen mee te nemen. Dat genereerd inkomsten omdat er betaald moet worden voor de toegang tot het museumschip”, zegt Schra.

Lees het uitgebreide artikel met video op de bron: RTV oost

Afbeelding: een mogelijke ligplaats voor het museumschip, buitenop de Hester