Nieuws

Drie boeken over de Vlaardingse en Maassluise visserij

Joep Zonne is een regelmatige bezoeker van het Stadsarchief van Vlaardingen en het Maritiem Museum Rotterdam. Begonnen als stamboomonderzoeker publiceerde hij over verschillende historische onderwerpen, onder meer over zijn overgrootvader, Jakob Zonne, de diepzeevisser. Gaandeweg richtte Zonne, zelf een oud-Vlaardinger, zich ook op andere onderwerpen, waarvan de haringvisserij er een was. In betrekkelijk korte tijd schreef hij drie boeken hierover, die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal dezelfde omslagfoto dragen: het Vissersmonument, gesitueerd op het Grote Visserijplein in Vlaardingen. Een visser met een zuidwester op zijn hoofd haalt de netten binnen. Wie het standbeeld kent, weet dat er een treurende weduwvrouw met een kind in reliëf op de sokkel staat afgebeeld. Het opschrift luidt ‘Voor hen die bleven’ en het beeld gedenkt hiermee de op zee gebleven Vlaardingse vissers. De Vlaardingse beeldhouwer Govert van Brandwijk (1911-1993) vervaardigde het bronzen standbeeld in 1950. Waar het beeld staat, was van oudsher de waterverbinding tussen de Oude en de ‘Nieuwe’ Koningin Wilhelminahaven.

Haring uit Vlaring
Het eerste boek van de trilogie ‘bekt’ lekker met als titel Haring uit Vlaring. Zonne baseerde dit op het kaartsysteem dat de Vlaardingse oud-loodsbootkapitein J. Bot aanlegde en dat nu onderdeel uitmaakt van het Stadsarchief van Vlaardingen. Uit allerlei bronnen, maar vooral met gebruikmaking van de gegevens op de ‘kaartjes van Bot’, bracht Zonne allerlei informatie per Vlaardings visserijschip bijeen. Wie dus iets wil weten over een willekeurige Vlaardingse logger of hoeker is hiermee dus enorm geholpen, want Zonne bracht het allemaal bijeen.

Varend voor vriend en vijand
In Varend voor vriend en vijand is het tweede boek en daarin behandelt Zonne de lotgevallen van de gevorderde vissersschepen in de Tweede Wereldoorlog. Naar dit onderwerp is tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan. De oorzaak hiervoor was het ontbreken van of onbekend zijn met relevant bronnenmateriaal.

Hoop en Zorg
Omdat Joep Zonne een man is die niet houdt van stilzitten, verscheen nog een derde boek van zijn hand. In Hoop en Zorg behandelt hij de vissersvaartuigen – en daarmee de haringvisserij – van Maassluis. Hij maakte voor dit boek uitvoerig gebruik van bronnen, die worden bewaard in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. Daarnaast verwerkte Zonne ook gegevens uit de documentatiecollecties van Jan Bot, Jo Muis en Peter Zuydgeest. Ook dit boek is weer een echt naslagwerk geworden.

Lees meer over deze drie boeken in Maritiem Portal