Nieuws

Cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed binnenkort van start

Digitaal is het nieuwe normaal, maar dat geldt helaas nog niet voor veel van ons erfgoed. Dat bevindt zich vaak nog in archieven, zorgvuldig bewaard diep achter gesloten deuren, ontoegankelijk voor het grote publiek. Ook onderzoekers en leraren in het onderwijs kunnen er vaak moeilijk bij. Digitale ontsluiting is de oplossing.

Beheerders van kleine en middelgrote erfgoedcollecties kunnen vanaf dit voorjaar deelnemen aan de cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed, georganiseerd binnen het kader van de nieuwe samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht.

De interesse is er, zowel bij het onderwijs en onderzoek als bij het brede, cultuurminnende publiek. Maar ons cultureel erfgoed is vaak vrijwel onzichtbaar of, erger nog, compleet ontoegankelijk. Denk aan oude foto’s, radio-uitzendingen en filmopnames, middeleeuwse boeken, archiefstukken.

De cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed is bedoeld voor organisaties en professionals die werkzaam zijn in de erfgoedsector. De materie kan ook interessant zijn voor iedereen die zich begeeft op het snijvlak van digitalisering, erfgoed en cultuur.

De cursus start op 25 februari.

De meeste daarvan zijn opgeslagen in bibliotheken, musea of archieven. Daar wacht het erfgoed geduldig op digitalisering. Want dat is dé manier om het openbaar te maken en te delen met belangstellenden. Het past ook in het huidige tijdsgewricht, waarin we steeds meer informatie digitaal tot zich ons nemen. Sterker nog, we verwachten vaak dat alles online toegankelijk is.

Maar hoe doe je dat binnen organisaties waar de menskracht of kennis ontbreekt? Hoe zorg je ervoor dat je digitale collectie ook op een logische, gebruikersvriendelijke wijze wordt gepresenteerd? En wat doe je met de steeds grotere stroom aan nieuw erfgoed dat alleen digitaal beschikbaar is? Hoe pas je dat in?

Informatie en inschrijven voorde cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed

Of kijk hier voor het gehele artikel: Emerce