FVEN nieuws

Corona compensatiemaatregel: behoud van schepen én behoud van ondernemingen

Al geruime tijd ijvert de FVEN voor de inzet van de Corona compensatie maatregel voor zowel het behoud van schepen als voor het behoud van ondernemingen. Samen met onder andere de BBZ is vanaf augustus 2020 wekelijks overlegd met de ministeries van EZK en OCW om te komen tot een werkbare afbakening en invulling van een compensatiemaatregel.

Tot op heden is dit niet gelukt. (En het is zelfs de vraag of dit nog zal gaan lukken met alle versoepelingen in zicht). De maatregel zou voor het Varend Erfgoed bestemd zijn. Maar wat is dat? Opeens is het interessant voor verschillende partijen om deze term te omarmen: er is nu een belang om in deze categorie opgenomen te zijn: namelijk geld uit de Corona compensatiemaatregel.

De FVEN en de BBZ waren het vrij snel eens over een ‘verdeling’ van de 15 miljoen, circa 13 miljoen voor ondernemingen met een schip dat de titel Varend Erfgoed verdient en circa 2 miljoen voor varend erfgoed schepen die ideëel geëxploiteerd worden. Dat wil zeggen, schepen die in bijvoorbeeld een ANBI-stichting door gemotiveerde enthousiastelingen (vrijwilligers) worden onderhouden en in de vaart gehouden door voor geld rondvaarten te organiseren, manifestaties te bezoeken, etc.

Het blijft, zoals het nu lijkt, zo dat de ideële vloot wordt uitgesloten.

Deze verdeling kan tot op de dag van vandaag helaas niet de goedkeuring wegdragen van de twee ministeries die voor de Corona compensatiemaatregel verantwoordelijk zijn: EZK en OCW. Het DB van de FVEN heeft onlangs op directieniveau gesproken met beide ministeries.

In deze gesprekken bleek dat zij helaas geen idee hebben van hoe deze afbakening vorm zou kunnen krijgen. De FVEN heeft er bijzonder veel energie ingestoken om in wekelijkse overleggen inbreng, ondersteund door uitgebreide cijfer-onderbouwing, te leveren om te helpen met deze afbakening. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.

Hierdoor is de kans groot dat een initiatief dat zo veelbelovend leek, in schoonheid sterft en dat niemand er één cent wijzer van wordt…

En dat terwijl:

  • Er grote verliezen zijn geleden en achterstand op het onderhoud is opgelopen omdat er niet met betalende gasten kon worden gevaren
  • Er nu varend erfgoed schepen verloren dreigen te gaan omdat het onderhoud in Cortona-tijd eenvoudigweg niet uit eigen zak te bekostigen is…;
  • Een heleboel mensen, waaronder een aantal FVEN DB-leden, hier een enorme hoeveelheid tijd in hebben geïnvesteerd…;
  • De FVEN hoopt(e) dat de overheid eindelijk ‘varend erfgoed’ gaat erkennen…;
  • De FVEN en de BBZ hierin gezamenlijk zijn opgetrokken…;
  • We een overheid nodig hebben die hart heeft voor de instandhouding van Varend Erfgoed en die beslissingen durft te nemen voor de commerciële én de ideële vloot.

Als u een idee heeft hoe uit deze impasse te geraken, meldt u zich dan bij de FVEN via de mail: voorzitter@fven.nl

Afbeelding: botters die niet kunnen varen met gasten in Elburg