Nieuws

Chartervaart mag weer beperkt gaan varen

Schepen die kunnen voldoen aan de 1,5 meter maatregelen kunnen per 1 juni weer het water op of het schip stilliggend als vakantiehuisje aanbieden. Het advies vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is om daarbij gebruik te maken van de BBZ protocollen. De protocollen hoeven niet individueel goedgekeurd te worden en hoeven niet meer voorgelegd te worden aan de eigen gemeente of veiligheidsregio. De versie van 23 mei is aangepast aan de laatste ontwikkelingen en ook de aanwijzingen uit de EU Richtlijn zijn hierin verwerkt.

Het advies is om voor de reis contact op te nemen de haven van bestemming om logistieke problemen te voorkomen en om er zeker van te zijn dat de haven weer toegankelijk is. 

Veiligheidsregio’s
Deze benadering is afgestemd met ministeries van IenW en VWS en de veiligheidsregio’s  Kennemerland, Noord Holland Noord, Noord Holland Midden en Waterland. De BBZ informeert de overige veiligheidsregio’s en hoopt daarmee een einde te maken aan de onzekerheid.

Ministerie
Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat ‘vanaf 1 juni samenkomsten op een vaartuig toegestaan zijn tot 30 personen, mits 1,5 meter afstand bewaard wordt. Voor zover van toepassing mag ook het horecadeel aan boord weer open.’
‘Het zou daarbij zeer helpen als er vanuit de branche een passend protocol ligt. Er komt vanuit de overheid geen goedkeuring van die protocollen, hooguit advies. De veiligheidsregio houden vooral toezicht op de 1,5 meter en eventueel het maximum aantal’. (bron: VWS)

Protocol
Een protocol is een uitwerking van de hoofdnormen en maatregelen naar de praktijk van de werkvloer. Heeft het bedrijf of ondernemer geen of onvoldoende maatregelen getroffen om de 1,5 meter afstand tussen aanwezigen te garanderen of wordt een andere bepaling uit de noodverordening overtreden, dan kan daar straf- en bestuursrechtelijk tegen worden opgetreden.

Noodfonds 
Het is voor een groot deel van de vloot onmogelijk om in de 1,5 meter economie hun schip te kunnen verhuren voor een redelijk bedrag. De BBZ is zich daar zeer van bewust en blijft dus ook onverminderd inzetten op verruiming van de steunmaatregelen en een noodfonds.