Nieuws

Bij Scheepswerf Groot krijgen (jong)volwassenen nog de ruimte hun plek in de maatschappij te vinden

Ruwte, historie en vakmanschap. Niets op de scheepswerf in Edam doet denken aan 2023 of digitale tijdperken. De plek lijkt zo sterk verbonden met het verleden dat het bijna plechtig voelt er te zijn. Omgeven door woningen en smal vaarwater is de werf vanaf de straat haast niet te zien. Deze verborgen historische schat vindt haar oorsprong in 1462 en is daarmee de oudste, nog werkende scheepswerf van Nederland. Hier gaan vissersvaartuigen zoals botters en oude binnenvaartschepen nog op de helling voor regulier onderhoud.

Edam was de bakermat van de scheepsbouw in de zestiende eeuw. Boeren, vissers en handelaren verhandelden er hun koopwaar en naast handel ontstond ook maakindustrie, waarvan scheepsbouw de belangrijkste was. Edam groeide daarmee uit tot een belangrijke handelsstad. Aan de Schepenmakersdijk vestigden werven en ook aan de overzijde van het water aan de Lingerzijde werden in de 14e en 15e eeuw schepen gebouwd. Edam telde in die tijd wel drieëndertig scheepswerven. Scheepswerf Groot is de enige plek in Edam die zijn oorspronkelijke functie tot op de dag van vandaag heeft behouden. Daarmee is de plek van grote cultuurhistorische waarde.

Sinds 2016 is de werf in handen van Karin Weel en Freek Slot. Met regulier scheepsonderhoud, verhuur, rondleidingen en andere activiteiten spannen zij zich in om de werf levend en gezond te houden. Maar ook om de oude ambacht te behouden en door te geven aan toekomstige generaties. De WR167, een Wieringer Aak uit 1911, speelt hierbij een grote rol. Verder biedt de werf ruimte aan leer-werktrajecten voor mensen die om welke reden dan ook moeite hebben hun plek te vinden in onze snelle en veeleisende maatschappij.

Zetje in de rug
De maatschappij is hard, het bedrijfsleven veeleisend en op scholen en peuterspeelzalen worden de jongsten al klaargestoomd voor bovenmatig presteren in zo weinig mogelijk tijd. Niet iedereen past in dat stramien. En wie buiten de spreekwoordelijke boot valt, krijgt vroeger of later te maken met de negatieve effecten daarvan. Op de scheepswerf in Edam wordt kinderen en volwassenen met een ‘deukje’ een plek geboden om te werken en te leren. Onder hen zijn ex-verslaafden, burn-out-overlevers, moeilijk lerenden en mensen met autistisme of psychische problemen.

Lees het gehele artikel op de bron: Nieuw Volendam